Skolerne åbner til normal undervisning efter sommerferien

Skoler og SFOer åbner første skoledag med almindelige skoledage og almindelig undervisning.

Fra 1. august 2020 gælder nye retningslinjer for skoler og dagtilbud i forbindelse med Covid-19, og vi er derfor klar til at skyde et nyt skoleår i gang efter normale bestemmelser.
Der er dog en fortsat en række forhold, som skoler og dagtilbud skal iagttage i forhold til at forebygge smittespredning.

Hverdagen vil blive mere normal igen på skolerne, hvor bestemmelserne omkring nødundervisning ophører pr. 1. august 2020. Det betyder, at eleverne igen vil modtage undervisning efter normalt skoleskema.

Skolerne skal dog iagttage en række retningslinjer, for eksempel:

  • Afstandskravet ændres, så eleverne ikke længere skal holde minimum en meters afstand indenfor egen gruppe, for eksempel klassen. Ved ophold sammen med andre grupper for eksempel på fællesarealer gælder afstandskravet om en meter dog stadig (og i særlige tilfælde to meter).
  • Der er fortsat særligt fokus på ekstra hygiejne med hyppig håndvask ved ankomst til skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning m.v.
  • Det anbefales stadig, at leg og aktiviteter organiseres - for så vidt muligt - i faste grupper af børn, for eksempel klassevis i frikvartererne.

Skolerne skal stadig sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Skulle der opstå konstaterede tilfælde af Covid-19, vil det konkrete tilfælde blive vurderet i forhold til behov for at hjemsende elever og personale i selvisolation indtil negativt testresultat for Covid-19 foreligger. Jævnfør retningslinjer vedrørende Covid 19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Læs mere her om nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet med virkning fra 1. august 2020

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning

Opdateringsdato: 13.07.2020 - 09:36