Skolerne underviser normalt

Skoler og SFOer har almindelige skoledage og almindelig undervisning.

Skoler og SFO'er er åbne igen. .

Skolerne følger alle retningslinjer for, at forebygge smittespredning og samtidig have en normal hverdag. For eksempel:

  • Skolerne følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen og undervisningen fortsætter normalt.
  • Afstandskravet ændres, så eleverne ikke længere skal holde minimum en meters afstand indenfor egen gruppe. Ved ophold sammen med andre grupper, for eksempel på fællesarealer, gælder afstandskravet om en meter dog stadig (og i særlige tilfælde to meter).
  • Der er fortsat særligt fokus på ekstra hygiejne med hyppig håndvask ved ankomst til skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning m.v.
  • Det anbefales stadig, at leg og aktiviteter organiseres, for så vidt muligt, i faste grupper af børn.
  • Skolerne sender personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Skulle der opstå konstaterede tilfælde af Covid-19, vil det konkrete tilfælde blive vurderet i forhold til behov for at hjemsende elever og personale i selvisolation indtil negativt testresultat for Covid-19 foreligger. Jævnfør retningslinjer vedrørende Covid 19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Fra 1. august 2020 gælder nye retningslinjer for skoler og dagtilbud i forbindelse med Covid-19.

Læs mere her om nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet med virkning fra 1. august 2020

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning

Opdateringsdato: 21.08.2020 - 09:48