Undervisning af elever samt info om yderligere genåbning pr. 26.04.2021

Den yderligere genåbning omhandler 5.-10. klasses elever

SFO har åbent

I forbindelse med genåbingen af undervisning for 0. - 4. klasse har SFO´en normale åbningstider.

 

Undervisning af 0.- 4. klassetrin

 

Der undervises efter normalt skema for 0. - 4. klassetrin, dog kan der forekomme justeringer


Alle forældre kan holde sig orienteret via AULA.

 

Undervisning af 5.-10.klassetrin pr. 26.04.2021

Yderligere genåbning for elever i 5.-8.klasse gældende fra mandag den 26. april

 • Elever i 5.-8. klasse vil fra mandag den 26. april modtage undervising ved fysisk fremmøde i følgende form:
  • 1 uge med fysisk fremmøde og undervisning indenfor
  • 1 uge med fysisk fremmøde og undervisning udenfor cirka 2 dage
   (afhænger af lokale muligheder), øvrige dage virtuel undervisning hjemme
  • Alle dage vil mødetiden fortsat være 8-13.30
  • Vi tilbyder SFO og klub for elever, de dage der er fysisk fremmøde indendørs – det betyder, at vi desværre ikke tilbyder SFO for elever, der møder op til udendørs undervisning
 • Alle vil modtage yderligere information om fremmøde og undervisningsform fra deres lokale skole.

 

Yderliere genåbning for elever i 9.-10.klasse gældende mandag den 26. april.

 • Elever i 9.-10.klasse vil fra mandag den 26. april modtage undervisning ved fysisk fremmøde i følgende form:
  • 80% af tiden med fysisk fremmøde indenfor
  • 20% af tiden virtuel undervisning hjemme
  • Alle dage vil mødetiden fortsat være 8-13.30
  • Vi tilbyder klub for elever, de dage der er fysisk fremmøde indendørs
 • Alle vil modtage yderligere information om fremmøde og undervisningsform fra deres lokale skole.

Specialskoler, Heltidsundervisning samt undervisning af sårbare børn og unge

Alle specialskoler og Heltidsundervisningen holder fortsat åbent.

Eleverne i disse tilbud møder fysisk ind til normal skoledag mandag den 4. januar, og er således ikke omfattet af nedlukningen. Skolelederen har derudover mulighed for at træffe beslutning om, at elever, som af skolen vurderes at være "særligt sårbare", skal møde fysisk ind til undervisningen. Dette sker ud fra et hensyn til den enkelte elev og efter forudgående dialog med elevens forældre.

Ungdomsskolen, herunder 10. klasse, heltidsundervisningen, klubberne og fritidsundervisning.

Holder lukket for alle aktiviteter i perioden. Undtaget er elever i heltidsundervisningen, som skal møde fysisk ind jf. "normal" skema. Elever i 10. klasserne må ikke møde ind og skal i stedet modtage fjernundervisning hver dag i tidsrummet fra kl. 9-14.

 

Generelt

Alle lokaler der bruges til idræts- og svømmeundervisning lukkes fra og med den 7. december 2020 - 0.-4. årgang vil i disse lektioner få anden undervisning.

Alle møder mellem dagtilbud og forældre samt skole og forældre gennemføres virtuelt.
Dagtilbud og skole tager initiativ til at omlægge evt. allerede planlagte møder.

Tandplejen

Det vil kun være muligt at gennemføre kritiske behandlinger fra og med den 9. december 2020.

På nuværende tidspunkt kendes ikke de detaljerede retningslinjer. Når disse er kendt, lægger vi dem her på hjemmesiden.

Sundhedspleje

Der vil kun blive gennemført kritiske besøg i hjem og på skoler fra sundhedsplejen fra og med den 9. december 2020. Der tilbydes fortsat telefonisk rådgivning samt virtuelle møder.

Opsøgende arbejde for de unge

Vores disponible klubmedarbejdere indgår i et tæt samarbejde med SSP (skole, socialområde og politi) med henblik på at lave opsøgende og oplysningsorienteret indsatser i forhold til unge.

Elevergrupper der ikke er omfattet af nedlukningen

En række elevgrupper er ikke omfattet af lukningen. Det vedrører elever i specialskolerne og i heltidsundervisningen i Ungdomsskolen, da disse følger normalt skoleskema. Derudover har følgende elevgrupper mulighed for nødpasning og undervisning ved fysisk fremmøde:

 • rlig sårbare elever, som skolelederen vurderer, vil profitere bedst af et fysisk fremmøde i skolen
 • Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration (Børne- og Undervisningsministeriets definition). Sådanne undtagelser forventes aftalt med skolens ledelse, således skolen har mulighed for at planlægge herefter. Skolen vil orientere nærmere om, hvordan dette koordineres.

Hvordan foregår undervisningen frem til den 7. februar 2021 ?

Eleverne i 5. - 10. klasse modtager online undervisning  
Planen for undervisning af 0. - 4. klassetrin er vedhæftet.

Kommunikation og kontakt

Center for Børn & Undervisning vil løbende opdatere hjemmesiden med relevante informationer. Vi opfordrer dig til jævnligt at holde øje med hjemmesiden.

Du får vigtige orienteringer fra dagtilbud og skoler og kan kommunikere med disse via Forældreintra og/eller AULA. Det vil også være dit barns dagtilbud og/eller skoler, som bedst vil kunne svare på konkrete spørgsmål i forhold til ”fjernundervisning” eller undervisningssituationen på skolen.

Du kan finde alle relevante kontaktoplysninger på Faxe Kommunes hjemmeside eller lige her

 

Opdateringsdato: 19.04.2021 - 14:43