Besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud med beboere i øget risiko for at blive syge med COVID-19.

På grund af et højt smittetryk (testkorrigeret kommuneincidens over 50) i Faxe Kommune er der indført besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud, fordi de fleste af beboerne på grund af sygdom er i øget risiko for alvorlig sygdom, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Følgende tilbud er omfattet af besøgsrestriktioner:

 • Socialpædagogisk Center Øst, Rådhusvej 61-65, 4640 Faxe
 • Socialpædagogisk Center Øst, Rådhusvej 67, 4640 Faxe
 • Præstøvej 86 – Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, Præstøvej 86, 4640 Faxe
 • Karisefonden, Hasselvej 2-4, 4690 Haslev
 • Frisk-Pust ApS, Præstøvej 138, 4640 Faxe
 • BostedDanmark Hytterkroggaard, Egedevej 185, 4690 Haslev
 • BostedDanmark Postgaarden, Østervangsvej 18, 4683 Rønnede
 • Uranus ApS, Saksholmvej 35, 4640 Faxe
 • Bostedet Venus ApS, Orupgade 9, 4640 Faxe
 • Safiren – Døgndiamanten, Faxe Havnevej 8A, 4640 Faxe
 • Autismetilbuddet Haslev, Teestrup Nedenvej 7, 4690 Haslev
 • Vennely Autisme Center ApS, Teestrup Bygade 7A, 4690 Haslev

 

Beboerne på de omfattede tilbud har under perioden med besøgsrestriktioner i begrænset omfang mulighed for at få besøg efter forudgående aftale.

Besøgsrestriktionerne betyder:

 1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
 1. besøget sker i en kritisk situation, eller
 2. besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,

 

 1. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og

 

 1. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

 

Besøgsrestriktionerne bortfalder automatisk, når 80 % af beboerne på det pågældende sted er færdigvaccineret, eller når den testkorrigerede kommuneincidens i en periode på 7 dage har været under 50.

 

Er du i tvivl om besøgsrestriktionerne, er du velkommen til at kontakte ledelsen på stedet.

Opdateringsdato: 12.05.2021 - 18:24