Besøg på plejecentre

Der er midlertidige besøgsrestriktioner på alle Faxe Kommunes plejecentre, inklusiv Søndervang og rehabiliteringscentret Grøndal. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som har påbudt Faxe Kommune at udstede de midlertidige besøgsrestriktioner, som omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. OPDATERING: Fra 17. december må tre faste nære pårørende besøge ældre i egen bolig - dog højest to ad gangen.

Påbuddet om de midlertidige besøgsrestriktioner løber foreløbigt frem til den 1. februar, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed på ny tager stilling til restriktionerne.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv., som fra og med den 17. december 2020 ændres, indebærer,

1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen,

2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen, og

3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer
 

Nærmeste pårørende er

Nærmeste pårørende er ægtefælle, samlever og slægtning i lige linje. I tilfælde hvor borgeren ikke har kontakt til en ovenstående, kan fjernere slægtning, søskende, stedbarn eller plejebarn, eller en person som borgeren er nært knyttet til, efter en konkret vurdering af centerlederen, betragtes som den nærmeste pårørende.

Bemærk! De faste nære pårørende kan ikke udskiftes, med mindre der er tale om langvarig sygdom eller andre længerevarende forhindringer hos den/de nære pårørende i forhold til at gennemføre besøg. Sundheds- og Ældreministeriet har fastsat antallet af yderligere nære kontakter, samt besluttet at de nære kontakter ikke kan udskiftes: på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af infektionsrisiko m.v.

Besøg i det indendørs besøgsrum

Besøgsrummene åbner snarest muligt på det enkelte center.

I besøgsrummet kan 2 af de nære kontakter samtidig besøge beboeren.

Den kontaktperson som tidligere er udpeget som den nærmeste kontakt, kan både komme på besøg i beboerens bolig og i besøgsrummet.

Besøgende i besøgsrummet, skal bære mundbind eller visir. Visir og mundbind kan købes i dagligvarehandlen, men har du glemt mundbind, kan vi hjælpe med et. Vi kan desværre ikke udlevere visirer. Vi kan beklageligvis ikke tilbyde besøgende at benytte et toilet, da vi skal minimere færden på centrene.

Det er vigtigt at påpege, at centrene i Faxe Kommune kan stille ét besøgsrum til rådighed på hvert center, så de nære kontakter skal aftale besøget i god tid.
Hvis mange pårørende ønsker at benytte besøgsrummet, vil de enkelte centre afsætte et fast tidsrum for besøg, med henblik på at tilfredsstille så mange beboere og pårørende som muligt.

Forsvarlige besøg Mundbind / visir

Besøgende på et rehabiliterings- eller plejecenter, skal du nu bruge mundbind eller visir på centret. Hvis du ikke har det med, vil det være muligt at få udleveret et mundbind. Der er herudover håndsprit til rådighed.

Kontakt centret inden besøg

For fortsat at sikre bedst mulig sikkerhed for borgerne på vores plejecentre og Rehabiliteringscentret Grøndal, skal du kontakte centerets ledelse for at aftale, hvornår det passer, at du kommer på besøg. Hermed har ledelsen ligeledes mulighed for at fordele besøgene, og dermed tage hensyn til øvrige beboere.

Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte den lokale centerleder.

Opdateringsdato: 21.01.2021 - 16:52