Botilbud mv. - BESØGSFORBUD FRA 4. FEBRUAR

Social- og Ældreministeriet har fra den 4. februar 2021 udstedt et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud.

Besøgsrestriktionerne omfatter følgende institutioner i Faxe Kommune:

  • Socialpædagogisk Center
  • Kildebo, Center for neurorehabilitering
  • Recoveryskolen P86
  • T-Huset
  • Faxe Kollegiet

Besøgsrestriktionerne er indført for - i forbindelse med den øgede smitterisiko i kommunen - at beskytte de udsatte borgere på sociale tilbud mod smitte med Covid-19.

På de botilbud, der er omfattet af besøgsrestriktionerne, er det fortsat muligt at foretage besøg i såkaldte kritiske situationer, herunder blandt andet forældres besøg hos børn.
Det samme gælder for besøg af den nære pårørende og besøg af op til to faste besøgs-personer.

Dispensation til besøg skal aftales med ledelsen på det enkelte sted.

Er du i tvivl, om de særlige restriktioner gælder på det bosted, hvor du vil besøge en beboer, er du velkommen til at kontakte ledelsen på stedet.

Opdateringsdato: 11.02.2021 - 14:58