Botilbud mv. - besøgsregler

Besøgsregler gældende fra 9. december

Reglerne gælder for:

Tycho Brahes vej 4 - 6, 4690 Haslev

Rådhusvej 67, 4640 Faxe

Rådhusvej 61 - 65, 4640 Faxe

Hertelsvej 18 - 60, 4640 Faxe

Faxe-Kollegiet, 4640 Faxe

Hvem må komme på besøg?

Borgeren kan maksimalt modtage besøg af to forskellige personer. Disse to personer, kan ikke i perioden ændres til andre personer. Hvem de to gennemgående personer er, aftales med ledelsen på stedet. De to personer kan ikke komme samtidig, ved kritiske omstændigheder kan der aftales andet med ledelsen.

Hvor længe må besøget vare?

Besøget må højst vare en time.

Hvor kan besøget finde sted?

Besøg kan kun finde sted i borgerens lejlighed. Den besøgende må passere fællesarealer, men ikke tag ophold i disse.

Hvor tit kan man få besøg?

Man kan modtage besøg en gang ugentligt, med mindre særlige omstændigheder foreligger – disse skal i så fald aftales med ledelsen på stedet.

Generelt:

Alle vejledninger fra sundhedsmyndigheder skal overholdes, med skærpet fokus på håndvask og afspritning. Der skal sprittes hænder ved indgang, og mundbind/Visir skal bæres fra indgang til borgeres lejlighed.

Ovenstående er vejledende regler, og vi opfordrer pårørende, der gerne vil på besøg, til at tage kontakt med personalet de pågældende botilbud for at blive vejledt konkret.

Undtagelser i kritiske situationer

Besøgsforbuddet omfatter, jf. bekendtgørelsens § 5, ikke besøg i kritiske situationer.

Ved kritiske definitioner forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Vi gør opmærksom på, at der kan være truffet afgørelse om begrænsninger i samvær og kontakt efter § 71 i lov om social service, eller om at samværet midlertidigt udøves på anden måde, for eksempel ved elektronisk kommunikation eller suspenderes, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020. Disse afgørelser står stadig ved magt.

Ved kritiske situationer forstås også forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Opdateringsdato: 14.12.2020 - 06:38