Vi har brug for valgtilforordnede til folkeafstemningen den 1. juni 2022

Der er folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold i EU onsdag den 1. juni 2022. Hvis du gerne vil hjælpe til, så har vi brug for valgtilforordnede på dagen.

På valgdagen onsdag den 1. juni - hvor danskerne skal stemme om Danmarks forsvarsforbehold i EU - har vi brug for valgtilforordnede til at hjælpe os. 
Vi håber, at du har tid og mulighed for at tilmelde dig og dermed blive en vigtig del af valgmaskineriet. 

Vi kan garantere dig følgende:
• En meget lang dag – du skal møde kl. 07.00 på valgstedet, og du skal være der til cirka kl. 22, hvor vi forventer, at resultatet er talt op (du får både mad og drikke og pauser undervejs)
• Lav hyre – et skattepligtigt beløb (diæt) på 870 kroner i alt
• Varierede opgaver – du kommer til at modtage valgkort, udlevere stemmesedler, hjælpe vælgerne med at finde ind og ud af stemmeboksene og du er med til (fra kl. 20) at tælle alle stemmerne op
• En speciel oplevelse – der er altid en helt særlig og intens stemning, når vores demokrati udfolder sig der, hvor det betyder allermest for de fleste: nemlig lokalt. Det er ret fedt at være med til!

Du skal have valgret for at kunne melde dig som valghjælper. Derfor skal du på valgdagen være fyldt 18 år, have dansk statsborgerskab, og du må ikke være umyndig. Du skal have fast bopæl i Faxe Kommune.

Du skal selv sørge for transport til og fra det valgsted, du skal være på. Du får ikke tilskud til transporten og husk, at der ikke kører offentlig transport sent om aftenen.

Tilmeldingen som valgtilforordnet

HER FINDER DU TILMELDINGSFORMULAREN

I tilmeldingsformularen skal du skrive dit cpr-nummer, dit fulde navn, din adresse og kontaktoplysninger.
Vi kontakter dig med flere oplysninger om afstemningsdagen efter den 10. maj. 
 

Spørgsmål 

Kontakt valgsekretariatet på mail: valg@faxekommune.dk eller på telefon 5620 3701.

Opdateringsdato: 30.03.2022 - 13:55