Skærmede grupper i dagtilbud

Det Specialpædagogiske Team har 3 skærmede grupper placeret i 3 daginstitutioner alle for børn med særlige behov.

En skærmet gruppe er et småt og mere struktureret institutionsmiljø. Det er en målrettet indsats mod børn i udsatte positioner og til børn, som har behov for en særlig individuel opmærksomhed for at de kan trives, lære og udvikle sig.

De skærmede grupper har faciliteter, der muliggør:

 • Motorisk træning
 • Materialer
 • Ro
 • Rum til fordybelse til målrettet støtte og træning af det enkelte barn. Der søges at skabes en vekselvirkning mellem den individuelle træning i grupperummet og den stue i huset, som det enkelte barn er tilknyttet med inklusion for øje.

Der er til de skærmede grupper tilknyttet specialpædagoger, der har erfaring og speciel uddannelse i at arbejde med børn med særlige udfordringer samt tilknyttet faglig ekspertise fra PPR og mulighed for tilkøb af fx fysioterapeut.

I ydertidspunkterne, dvs. før kl. 8 og efter 16, er børnene uden specialpædagog på deres stuer.
 

Børnene har hver især deres primærspecialpædagog, der varetager:

 • Forældresamarbejde
 • Samarbejde med barnets stue/primærstuepædagogen
 • Udarbejder handleplaner/statusrapporter
 • Støtter dagen igennem barnet i at indgå på dets stue eller i aktiviteter/træning på Påfuglen
   

I den skærmede gruppe Påfuglen har vi mulighed for netop at yde vores sårbare børn en intensiv indsats i forhold til deres udfordringer i et specialiseret læringsmiljø:

 • Vi har mulighed for at skærme de enkelte børn fra et stort institutionsmiljø, og i stedet tilbyde et lille struktureret miljø med få og faste voksne, hvor mængden af stimuli kan justeres i forhold til deres dagsform. Vi kan opbygge en tæt relation til vores børn, og være betydningsfulde voksne, og herigennem støtte dem i at modnes følelsesmæssigt og på sigt blive mere robuste. Ligeledes er det muligt at støtte vores børn i at indgå i socialt samspil med helt få børn ad gangen i et lille forum, som er befordrende for at de kan indgå socialt i de større grupper.
 • Vi har gode fysiske rammer, og laver dagligt motorisk træning. Vi laver dagligt mund-motoriske øvelser/lege, sprogstimulering via spil, sprogkufferter, Ipad, sange, rim, billedbøger, hvilket alle børnene deltager og opnår læring i.
 • Vi laver små førstehåndsoplevelser i nærmiljøet, der både har skov, strand, sted med dyrehold, små stisystemer, og styrker derved kognition, sansesøgning og generel bevidsthed.
 • Vi bruger piktogrammer (Boardmaker) på tavle til at annoncere rutiner/aktiviteter og derved give børnene en forudsigelighed samt en mulighed for non verbal kommunikation. Vi bruger ligeledes Tegn Til Tale for flere af de betydningsbærende ord for at understøtte den verbale sprogudvikling.
 • Vi bruger dagligt kontaktbog med 1-2 fotos af nogle af dagens aktiviteter. Ligeledes laver vi mappe med fotos, tegninger, billeder af dyr mv. til det enkelte barn.
 • Vi har mulighed for at skærme de enkelte børn fra et stort institutionsmiljø, og i stedet tilbyde et lille struktureret miljø med få og faste voksne, hvor mængden af stimuli kan justeres i forhold til deres dagsform. Vi kan opbygge en tæt relation til vores børn, og være betydningsfulde voksne, og herigennem støtte dem i at modnes følelsesmæssigt og på sigt blive mere robuste. Ligeledes er det muligt at støtte vores børn i at indgå i socialt samspil med helt få børn ad gangen i et lille forum, som hjælper dem til at kunne indgå i de større grupper.

Kontaktinformation

Kontaktinformation til Pladsanvisningen

 

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 08.05.2019 - 13:00