Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning

Forældre, der er blevet tilbudt en institutionsplads til børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet bliver 3 år, kan vælge en privat pasningordning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen.

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et beløb, som fremgår af Faxe Kommunes takstblad (findes på kommunens hjemmeside). 

Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning kan søges via Borger.dk

Kontaktinformation

Kontaktinformation, pladsanvisningen CBU

Kontaktinformation

 

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 10.01.2019 - 14:58