Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning

Forældre, der er blevet tilbudt en institutionsplads til børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet bliver 3 år, kan vælge en privat pasningordning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen.

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et beløb, som fremgår af Faxe Kommunes takstblad (findes på kommunens hjemmeside). 

Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.

Tilskuddet til privat pasningordning træder i stedet for en plads i dagtilbud. Ved overgang fra privat pasningsordning til kommunal dagtilbud gælder Faxe Kommunes opskrivningregler for optagelse på venteliste til det ønskede tilbud.

Hvis pasningsaftalen ophører skal du være opmærksom på, at Faxe Kommune ikke forpligter sig til en anden sammensætning eller omfang af tilbuddet end det som allerede tilbydes i Faxe Kommune.

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning kan søges via Borger.dk.
Ved indsendelse af ansøgningen om tilskud til privat børnepasning skal der vedhæftes en kopi af den kontrakt, som I indgår med den private pasningsordning, samt en kopi af barselsplanen fra Udbetaling Danmark eller din arbejdsgiver, sådan at det fremgår hvornår mors ellers fars barsel slutter. Jeres barn kan tidligst starte en måned før udløb af barselsperioden.

 

Kontaktinformation

Kontaktinformation, pladsanvisningen CBU

Kontaktinformation

 

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 20.02.2019 - 11:39