Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning

Forældre, der er blevet tilbudt en institutionsplads til børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet bliver 3 år, kan vælge privat pasning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen.

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et beløb, som fremgår af kom¬munens takstblad (findes på kommunens hjemmeside). Der kan højst udbetales 3 tilskud samtidig pr. husstand.

Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.

Ansøgningsskema udleveres i Borgerservice.

Kontaktinformation

Kontaktinformation, pladsanvisningen CBU

Kontaktinformation

 

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00.
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 16.10.2018 - 14:09