Godkendelse som plejefamilie

Kilde: Borger.dk

For dig som overvejer eller er godkendt som familieplejer

Plejefamiliegodkendelse

Godkendelse som familieplejer afhænger af hvilken type plejefamilie, der er tale om. Godkendelsen og den godkendende myndighed varierer alt efter, om der er tale om:

  • en generelt egnet kommunal plejefamilie
  • en generelt egnet plejefamilie
  • en konkret egnet kommunal plejefamilie
  • en konkret egnet plejefamilie
  • en netværksplejefamilie

Hvis du har spørgsmål vedrørende godkendelse som plejefamilie, skal du kontakte kommunen, som kan vejlede dig om hvorvidt godkendelsen skal foretages af kommunen eller socialtilsynet.

Vederlag til plejefamilien

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler den anbringende kommune et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj.

Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

Ingen vederlag til netværksplejefamilier

Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

Familien kan i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

Opdateringsdato: 16.10.2018 - 11:35

Kontaktinformation

Kontaktinfo PPR

Kontaktoplysninger til PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hovednummer: 56 20 34 60