Familiedialog

- et styrket familiesamarbejde

Familiedialog er et online redskab til at styrke det tværfaglige strukturelle familiesamarbejde. Formålet er at inddrage familien i en bred samskabende proces, der har til hensigt at forme indsatser, der er meningsfulde for barnet og familien. Redskabet anvendes af både personale fra dagtilbud, forældre og øvrige tværfaglige medarbejdere, der indgår i samarbejde omkring et barn og familien.

Opdateringsdato: 25.10.2018 - 13:32