Meld dit barn til skolestart

Sådan gør du, når dit barn skal begynde i skole

Du vælger selv, om du indskriver dit barn i en folkeskole, i en privatskole eller om du sørger for hjemmeundervisning. 

Hvornår kan jeg melde mit barn til skolestart?

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, barnet fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra Faxe Kommune via digital post og gennem annoncer i lokalavisen.

Skoleindskrivning til skolestart næste år foregår hvert år fra sidst i november til midt i december.

Hvordan skriver jeg mit barn op til skolestart?

Du skriver dit barn op via www.borger.dk, når der åbnes op for indskrivning i ugerne 48-51, året inden dit barn fylder 6 år.

Du skal bruge den digitale selvbetjening uanset, om du ønsker at skrive dit barn op til folkeskole eller privatskole. 

Har du valgt en af Faxe Kommunes folkeskoler, får du i begyndelsen af marts i det kalenderår, dit barn skal starte i skole, et digitalt brev om, hvor dit barn er optaget. 

Oplever du problemer med den digitale indskrivning, skal du kontakte distriktsskolen for at få hjælp.

For at benytte den digitale indskrivning skal du logge på med NemID. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille et via www.nemid.nu eller ved at henvende dig til Faxe kommunes borgerservice.

Hvordan skriver jeg mit plejebarn op?

Du kan ikke skrive plejebørn op til skolestart via den digitale selvbetjening.

Du skal derimod tage kontakt direkte til den relevante distriktsskole, som vil hjælpe dig med indskrivningen.

Hvilken skole skal mit barn gå i?

Som udgangspunkt optages dit barn i distriktsskolen, men du kan søge om optagelse på en anden skole.

Det er Byrådet, der beslutter antallet af kommende børnehaveklasser på de enkelte skoler og afdelinger. Alt afhængig af antallet af børn, vil der være enkelte børn, der ikke kan optages på nærmeste skole.

Klassedannelser tager udgangspunkt i følgende politisk vedtagne principper:
• Søskendekriteriet
• Afstandskriteriet.

Det betyder, at er der plads til flere børn i de oprettede klasser, optager man først elever med søskende på skolen, dernæst de elever som bor tættest på skolen og til sidst andre elever.

Valg af anden skole end distriktsskolen

Du skal bruge den digitale indskrivning - også hvis du vælger en privatskole, friskole eller et andet skoletilbud til dit barn, så Faxe Kommune automatisk får besked om dit valg.

Vælger I som forældre, at indskrive jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, kan I ikke søge om befordring.

Hvis I senere fortryder valget af skole, er jeres barn ikke automatisk sikret optagelse på distriktsskolen. En eventuel optagelse vil afhænge af, om der er plads i klasserne på skolen. Plads på en folkeskole i kommunen vil ske efter reglerne om frit skolevalg.

Udsættelse af skolestart

Hvis I som forældre ønsker at jeres barn venter et år med at begynde i skole, eller hvis fagpersoner omkring barnet vurderer, at det vil være godt for jeres barn, er det i nogle tilfælde muligt at udsætte skolestarten. Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og være begrundet i barnets udvikling. 

Ønsker I som forældre skolestarten udsat, skal den forælder med forældremyndighed søge om dette via barnets daginstitution.

I skal forsat benytte den digitale indskrivning, selvom I har søgt om at udsætte skolestarten.

Hvordan skriver jeg mit barn op til SFO (skolefritidsordning)?

Ønsker du at dit barn skal gå i SFO skal du tilmelde barnet via den digitale pladsanvisning. 

Faxe Kommune tilbyder børn garanteret optagelse i den skolefritidsordning som hører til den skole, barnet skal gå på.
Gå til den digitale pladsanvisning.