Nedlukning af folkeskoler i Faxe Kommune 15.-18. december og 3.-4. januar

Grundet covid-19 sendes elever i grundskolen på tidlig juleferie pr. 15. december 2021 til og med d. 4. januar 2022. SFO og klubtilbud er også omfattet af hjemsendelsen. Elever i specialtilbud er ikke omfattet af hjemsendelsen.

Eleverne vil i perioden fra 5. januar og frem til skoleårets afslutning modtage kompensation for den mistede undervisning.

At der ikke tilbydes fjernundervisning under nedlukningen har årsag i, at skolerne med de nuværende rammer ville skulle tilbyde virtuel undervisning samtidig med nødpasning. Forventningen er, at flere elever end ved tidligere nedlukninger vil benytte sig af nødpasning. En undervisning under disse betingelser vil ikke kunne gennemføres med den ønskede kvalitet.

Behov for nødpasning

Der etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Elever, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Forældre kan finde nærmere info herom fra egen skole via AULA.
  • Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kan fx være elever med diagnoser eller elever, der har behov for ekstra støtte. Forældre kan finde nærmere info herom fra egen skole via AULA. Kontakt barnets skole, hvis du mener, at du har brug for yderligere afklaring eller viden.

Læs mere nedenfor i de vedhæftede filer.

Opdateringsdato: 14.12.2021 - 16:01