Familiedialog

- et styrket familiesamarbejde

Familiedialog er et redskab til samarbejde, hvor du og din familie får mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af jeres egen eller jeres barns forløb i kommunen. Her får I medansvar og overblik over arbejdet.

Med Familiedialog er I derfor med til at pege på udfordringer og mulige løsninger i arbejdet. Men vigtigst af alt bliver det nemmere for dig og din familie at forklare kommunen, hvad der giver mening for jer, og hvordan de igangsatte løsninger virker. Vi ved nemlig, at arbejdet først bærer frugt, når du og din familie oplever det.

Kort sagt: Vi kan mere, hvis vi gør det sammen.

Læs også vores håndbog for borgere om Familiedialog, som er vedhæftet her.

BilagStørrelse
PDF ikon Håndbog for borgerne om Familiedialog623.45 KB

Hvad kan Familiedialog bruges til

Familiedialog kan bruges, når du eller kommunen har brug for at skrue lidt op for samarbejdet. Det kan der være flere årsager til. Måske trives dit barn ikke? Eller måske har I fået et tilbud om psykolog, støtte-kontaktperson eller lignende, og ønsker at involvere flere i samarbejdet. Det kan være barnets fodboldtræner, en god ven eller andre mennesker, I har tillid til.

Men Familiedialog kan kun bruges, hvis du og din familie ønsker det.

Samarbejdet foregår både via internettet, og ved at I mødes.

Først udpeger vi sammen en tovholder, som du og din familie er tryg ved, som får ansvaret for at koordinere samarbejdet og indkalde til møder. Det vil typisk være dit barns pædagog eller lærer. Og hvis det drejer sig om din egen sag, vil det typisk være din sagsbehandler eller kontaktperson.

Du og tovholderen skal blive enige om formålet med samarbejdet. Derefter bliver I enige om, hvem I vil have med i samarbejdet. Du skal give samtykke, før arbejdet kan gå i gang.

Når du har givet samtykke har alle i teamet adgang til portalen (du og din familien via nem-ID), og alle kan skrive deres vurderinger af situationen og dele det med hinanden. På den måde kan I alle forberede jer inde i portalen, inden I holder et møde, hvor I i fællesskab skal fokusere på løsninger, som giver mening for dig og din familie.

Hvem kan oprette en Familiedialog

Alle kan foreslå at oprette en familiedialog. Det kan både være en medarbejder i kommunen eller dig selv. Du kan derfor altid tage kontakt til en medarbejder, som du er tryg ved og foreslå et samarbejde via portalen.

Derudover kan andre personer, som er betydningsfulde for dig og din familie inviteres med.

Hvordan logger du ind og giver samtykke

Din tovholder opretter familiedialogen ved at indtaste dit barns eller dit cpr-nummer i portalen.

Du modtager herefter en invitation i din e-boks med et link til portalen.

Du skal bruge nem-id for at logge ind.

Første gang du logger ind, skal du give samtykke til samarbejdet. Samtykket kan altid trækkes tilbage igen, hvis du fortryder på et senere tidspunkt.

Først efter du har givet dit samtykke, sendes der invitationer ud til de andre deltagere.

Arbejdet er nu sat i gang.

Kontaktinformation

Du er altid velkommen til at henvende dig til en medarbejder, du kender. Ellers kan du kontakte os her:

Center for Børn & Undervisning
Tingvej 7, 4690 Haslev
Specialkonsulent Simon Bjerrum 5620 3977
Mail: sbjer@faxekommune.dk 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse
Tingvej 7, 4690 Haslev
Konsulent Lotte Rahbek-Slott 5620 3972
Mail: lrahb@faxekommune.dk

Send sikker digital post til kommunen (husk at have dit NemID klar)

Opdateringsdato: 20.11.2019 - 09:54