Dannebro

Grundlovsceremoni i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at blive dansk statsborger, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Det skal du gøre inden for to år efter lovens vedtagelse. I Faxe Kommune holder vi den næste grundlovsceremoni 1. oktober 2020.

Du kan læse lovgrundlaget for ceremonien her. Statsborgerskabet er først gældende, når du har underskrevet en erklæring om dansk statsborgerskab.

Læs mere om de gældende frister og undtagelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Tid & sted

I Faxe Kommune finder grundlovsceremonierne sted to gange om året. Næste gang er:

Torsdag den 1. oktober 2020 klokken 15-17, Byrådssalen, Søndergade 12D, 4690 Haslev

Tilmelding

Tilmeld dig grundlovsceremonien ved at sende en mail til Direktionssekretariatet, sekretær Hanne Nielsen, e-mail hmn@faxekommune.dk senest den 9. september 2020. Tilmeldingen skal indeholde dit fulde navn, telefonnummer og e-mail adresse.

Til ceremonien skal du medbringe

1.    Gyldig legitimation med foto som for eksempel:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

2.    Blanket til afgivelse af erklæring. Denne er sendt til dig af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten må først underskrives ved ceremonien i overværelse af borgmesteren.

Sådan foregår grundlovsceremonien

En grundlovsceremoni foregår på følgende måde:

  • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation og erklæring.
  • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én af gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren underskriver erklæringen.
  • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt.
  • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretaget efter reglerne.
  • Herefter inviterer borgmesteren til en let buffet.

Når grundlovsceremonien er slut sender Direktionssekretariatet de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

BilagStørrelse
PDF ikon Lov om indfødsret juni 2020259.36 KB

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 28.09.2020 - 12:20