Aktivitetstimetilskud

Der ydes aktivitetstimetilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år. Det gives baseret på antal aktivitetstimer.

Der ydes aktivitetstimetilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5.

Tilskud ydes i forhold til foreningernes aktivitetstimer for deltagere under 25 år, der er aktive medlemmer af de pågældende foreninger, uanset bopæl.

Foreningerne indsender ansøgning senest den 1. april det pågældende år.

Ansøgningen - sådan beregnes aktivitetstimer

I ansøgningen anføres faktiske afholdte aktivitetstimer i det foregående kalenderår. Antallet af aktivitetstimer opgøres på særskilt ansøgningsskema.

Aktivitetstimer beregnes således:

• En deltager under 25 år i en time = 1 aktivitetstime
• Der kan maks. gives til 6 timer pr. uge pr. deltager
• Der kan maks. gives til 44 uger om året pr. deltager
• Har holdet en instruktør under 25 år, kan denne medregnes.
• Stævner, kampe, turneringer, mesterskaber, kurser, administrativt arbejde, vedligeholdelsestimer mv. kan ikke medtages ved udregningen af aktivitetstimer

Der skal afleveres supplerende dokumentation i form af eksempelvis holdlister, aktivitets-/mødekalendere, programmer eller træningsplaner. Dokumentationen kan være i trykt form, som udskrift fra hjemmeside eller materialer, som på anden vis understøtter beregningen af aktivitetstimer.

Folkeoplysningsudvalget godkender det anførte aktivitetstimetal for de enkelte foreninger og kan i særlige tilfælde regulere timetallet i forhold til foreningernes ansøgning.

Folkeoplysningsudvalget udtrækker årligt et antal ansøgende foreninger til en nærmere gennemgang af deres medlems- og deltagerlister, herunder fordelingen af medlemmerne under 25 år, hhv. 25 år eller mere. Over en årrække kan alle ansøgende foreninger forvente at blive udtrukket.

På grundlag af det af byrådets godkendte budget og det af folkeoplysningsudvalget godkendte antal aktivitetstimer gives der foreningerne meddelelse om tilskudstilsagn den 1. juni. Tilskuddet udbetales til foreningerne i juni.

Tilskud skal fremgå af foreningens regnskab, som skal indsendes til Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice senest den 1. april.

Selvbetjening

Du skal søge om aktivitetstimetilskud via Faxe Kommunes nye foreningsportal:  

www.faxeforeningsportal.dk

Yderligere oplysninger


Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Ninna Buechek - nibay@faxekommune.dk - 56 20 37 31

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 22.11.2023 - 10:10