Udinaturen

Nyttehaver i Faxe Kommune

Faxe Kommune har 70 nyttehaver/daghaver fordelt i Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise. Her kan du dyrke grøntsager, blomster og frugt, og have mulighed for et socialt samvær med andre havelejere omkring havedyrkning. 

Du kan leje en nyttehave, hvis du har bopæl og folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Bemærk der er tale om nyttehaver/daghaver og ikke kolonihaver. Du må bruge haven hele dagen, men ikke overnatte i haven. 

I haverne er der ikke etableret strøm, kloak eller vand. En undtagelse er dog haverne ved Maglemosevej i Haslev og Bakkedal i Faxe, hvor der er vandforsyning. 

Lejebetingelser

 • Du overtager haven, som den er og ser ud. Hvis haven ikke har været dyrket i nogen tid før overtagelse, og er tilgroet, kan du dog få hjælp til fræsning, hvis dette ønskes..
 • Det lejede areal må kun bruges til havebrug
 • Haven skal dyrkes - manglende dyrkning kan medføre opsigelse af haven på grund af misligholdelse af lejeaftale.
 • Haven skal passes jævnligt igennem hele havesæsonen 
 • Græsplæner må ikke anlægges.
 • Brug af pesticider er ikke tilladt
 • Enhver art af udsalg er forbudt - du må altså ikke sælge hverken dine jordbær eller salatagurker fra nyttehaven
 • Haverne skal altid holdes i rimelig stand og fri for ukrudt
 • Du må ikke fremleje eller fremlåne haven ud til andre
 • Tag hensyn til andre lejere og naboer - generende og støjende adfærd på området er ikke tilladt
 • Benyt hækkeklippere, fræsere og andre motoriserede redskaber med omtanke
 • Du skal som lejer bidrage til at nyttehaveområderne som helhed får et pænt og velordnet udseende. 
 • Haveaffald skal komposteres eller fjernes fra haven. Det må ikke oplagres uden for haverne. 

Specielt for haverne ved Kirkevænget i Faxe Ladeplads:

Disse haver ligger tæt på boligbebyggelse. Dette gør, at du skal være ekstra opmærksom på ikke at udføre støjende aktiviteter i haven. Der skal altid være ro i haverne ved Kirkevænget mellem kl. 12.00 - 14.00 alle dage. 

 

Hvis der senere oprettes en haveforening, skal samtlige lejere rette sig efter evt. aftaler mellem haveforeningen og Faxe Kommune - også selvom du som lejer ikke er medlem af foreningen.

Hvis du som lejer flytter fra Faxe Kommune opsiger kommunen dit lejemål.

Har du ikke betalt den opkrævede leje senest 14 dage efter seneste betalingsfrist, må Faxe Kommune leje haven ud til anden side.

Om haverne

Haslev - Maglemosevej
29 nyttehaver se oversigtskort

Haslev - Bækvej
6 nyttehaver

Faxe - Gl. Strandvej ved Bakkedal
17 nyttehaver se oversigtskort

Faxe Ladeplads - Kirkevænget 33
10 nyttehaver se oversigtskort

Karise - Ved Karl Af Rises Vej
8 nyttehaver - se oversigtskort

 

 

Priser

Haverne i Haslev koster 3,- kr. pr. m2.

Haverne i Faxe, Faxe Ladeplads og Karise koster 225,- kr. årligt.

Lejen opkræves en gang årligt.

Håndtering af affald

Som lejer har du selv pligt til at fjerne affald fra nyttehaven. Affald må ikke henlægges uden for haverne.

Må man bygge i haverne ?

Selvom der er tale om nyttehaver må du gerne opføre mindre bebyggelse på havelodderne:

Der gælder følgende regler for bebyggelse:

Haslev ved Maglemosevej: 

Der må opføres 2 skure/drivhus på hver max. 10 m2 på hver havelod. 

Øvrige haver: 
Der må opføres et skur/drivhus på max. 4 m2. på hver havelod. Herudover er det tilladt at lave en mindre terrasse/opholdsareal og opsætte et læhegn.

Du skal altid sørge for at byggeprojektet er godkendt af kommunen inden opførelse. Du skal indsende ansøgning med angivelse af mål, materialevalg m.m. 

 

Brug af grill og bålfade

Der må  anvendes grill og bålfade i haven. Der må kun anvendes trækul, grillbriketter og lign. 

Grill og bålfad skal opstilles på ikke brændbart materiale, f.eks. sten/fliser. Evt. udstedte afbrændingsforbud fra brandmyndighederne skal overholdes. Reglerne for brug af åben ild fra brandmyndighederne skal overholdes. 

Orienter dig som havelejer i denne pjece:

https://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folderA4.pdf

Læs flere gode råd fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt. 

Ledige haver

P.t er  haverne 1A, og 1B, ved Kirkevænget ledige. 

I Karise er have nr. 1, 6 og 7 ledig.

Det er muligt at blive skrevet på venteliste til en have.. P.t. er der venteliste til have i Haslev. Dette gør du ved at maile til kommunen@faxekommune.dk så vil du blive kontaktet når der er en have ledig til dig. Det er ikke muligt at blive skrevet op til en bestemt have. 

 

Hvordan opsiges nyttehaven

Lejeaftalen kan ophæves ved at kontakte Direktionssekretariatet tlf. 5620 3694 eller mail hmn@faxekommune.dk

Har du opført et skur/drivhus på din havelod påhviler det dig som lejer at indgå en aftale om overdragelse af skuret til ny lejer. Ønsker ny lejer ikke at overtage skuret er du pligtig til at fjerne skuret. 

Opdateringsdato: 27.02.2024 - 13:40