Retningslinjer for støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

Erhvervs- og Kulturudvalget har afsat midler til at støtte børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune.

Formålet med puljen er at hjælpe de familier, der er økonomisk vanskeligt stillede - og som ikke har midler til, at deres børn og unge, kan deltage og være aktive i kultur- og fritidslivet.

Hvordan søger man om støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter:

Du søger ved at udfylde dette ansøgningsskema

Hvad kan der søges til:

Der kan søges om tilskud til kontingent, til musikskolen, leje af instrumenter, fodboldskoler, håndboldskoler mv. Der kan ikke søges til betaling af alm. kørsel til og fra træning, samt til større udstyr (her henvises til Udviklingspuljen).

Der kan normalt kun søges til een aktivitet + personligt træningsudstyr pr. barn/unge pr. år.

Hvem kan søge:

Alle der har kontakt med børn og unge, kan søge puljen dvs. forældre, foreninger, sundhedsplejerske, pædagoger, SSP-konsulenter, undervisere mv.

Hvornår:

Der kan søges hele året.

Svar:

Der kan forventes svar på ansøgningen ca. 3 - 4 uger efter den er modtaget.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen på tlf. 56 20 37 36 eller på mail: tijab@faxekommune.dk 

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk
 

Opdateringsdato: 23.09.2018 - 16:26