Forsamlingshus-puljen - anlægspulje

Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.
BilagStørrelse
PDF ikon Forsamlingshus-puljen433.97 KB

Hvem kan søge ?

Forsamlingshuse beliggende i Faxe Kommune.

Hvornår søger man ?

Ansøgningsfrister den 1. marts og den 1. september, til projekter der enten er gennemført eller forventes gennemført i samme kalenderår. Der kan normalt forventes svar indenfor 4 uger

Hvordan søger man ?

Der søges via Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Her kan dokumentation i form af overslag vedr. projekter eller regninger for afholdte udgifter vedlægges. Samtidig medsendes forsamlingshusets regnskab for det seneste regnskabsår.

Tilskuddet afregnes snarest muligt, efter at der er modtaget dokumentation for at projektet er gennemført. Til kommende projekter kan tilskuddet udbetales i rater, dels ved igangsætning, dels når projektet er gennemført.

Faxe Kommunes tilskud skal fremgå af forsamlingshusets regnskab for det år man har fået tilskud.

Regnskabet indsendes til Faxe Kommune, når regnskabet er godkendt af forsamlingshusets relevante organer.

Retningslinjerne gælder indtil Plan- og Kulturudvalget eller Byrådet finder behov for at ændre dem.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til anlægspuljen, så er du meget velkommen til at kontakte kulturkonsulent Morten Holch - mholc@faxekommune.dk - 30 69 38 97

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 12:29