Budget 2024

Materialerne om budget 2024

Her på siden finder du de senest tilgængelige materialer til arbejdet med næste års budget. 

Høringsmaterialet er tilgængeligt - se i højre side. 

 

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Budgetvejledning 2024

Råderumskatalog (fra første budgettemadag)

Høringsperioden

Høringsperioden i forbindelse med budget 2024 og overslagsårene er fra den 31. august til 13. september.

I højre side findes materialet som er sendt i høring. 

Høringssvar Budget 2024-2027

Høringsperioden er nu afsluttet.

 

Materialet, som offentliggøres, kan ses nedenfor. Det er udelukkende høringssvar fra høringsberettigede parter (råd, nævn, bestyrelser og MED-organisationen) som offentliggøres.

Derud over er der kommet 69 høringssvar fra ikke-høringsberettigede parter (borgere, foreninger mv.). Dette materiale offentliggøres ikke, men politikerne har fået materialet, så det indgår som en del af processen.

BilagStørrelse
PDF ikon Høringssvar givet til budget 2024-202718.87 MB

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 14.09.2023 - 11:06