Høringsmateriale budget 2024-2027

Høringssvar skal sendes til Center for Økonomis budgetpostkasse budget@faxekommune.dk med cc til budgetkoordinator Randi Frydensberg fryde@faxekommune.dk senest den 13. september 2023 kl. 12.

 

Derefter vil de i et samlet materiale indgå i de politiske forhandlinger. 

 

Høringsprocessen er beskrevet i Budgetvejledningen for budget 2024 - 2027. Heraf fremgår det, at de høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd og nævn. Dertil er alle MED-udvalg, Lokal-MED m.v. også høringsberettigede. 

 

Høringssvar modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning ej heller indgå i høringssvarene. 

 

Materiale i høring - budget 2024-2027

I budgetforslag 2024-2027 er der medtaget en række besparelser på tværs af fagområderne. Beskrivelserne er samlet i råderumskataloget.

”Scenariebeskrivelser for skoleområdet” er et uddybende bilag til råderumskatalogets forslag vedr. skolestruktur.

Der er ikke indarbejdet nogen opprioriteringsforslag i budgetforslaget 2024-2027, men disse er med i høringsprocessen. Opprioriteringerne til budgettet er samlet i to kataloger, ét for driftsønsker og ét for anlægsønsker.

Bilagene som er i høring er bilag 8, 9 og 10

Øvrigt materiale til budget 2024-2027

Det administrative budgetforslag 2024-2027 skabes på en række forudsætninger, som sammen med besparelser og eventuelle opprioriteringer skaber et budget i balance.

Dokumenterne er listet nedenfor og skal primært ses som baggrundsviden for budgetforslag 2024-2027.

Herudover er råderumskataloget siden første præsentation på de politiske møder i juni blevet opdateret. Derfor er filen ”ændringer til råderumskatalog (fra første budgettemadag)” også listet nedenfor. I denne fil fremgår hvilke forslag der er nye, udgået (og hvorfor) eller tilrettet.

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 31.08.2023 - 20:10