Indeværende års budget

Generelt - budget 2019

Denne side indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2019. De enkelte sider opdateres løbende og her kan findes både baggrundsmateriale, oversigter og udarbejdede budgetforslag. Budgetmaterialet sendes i høring 1. juni med høringsfrist den 1. august kl. 12. Budgettet ventes 1. behandlet af Byrådet den 23. august og endeligt vedtaget ved 2. behandlingen den 11. oktober 2018. Alle de viste budgetforslag er vedtaget ved budgetforliget.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Kim Stennicke på e-mail: stenn@faxekommune.dk

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledningen er tilrettet efter byrådsmøde d. 8.2.2018

BilagStørrelse
Budgetvejledning 2019115.75 KB

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2019

BilagStørrelse
Aftale om kommunernes økonomi for 2019580.69 KB

Budgetbalance 2019

Budgetbalance pr. 17.9.2018

BilagStørrelse
Oversigt - Budgetbalance 2019-202220.42 KB

Høringsproces - Budget 2019

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2019. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændende i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 6. juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og gives mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Her skal det samtidig huskes at inddrage de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn. Dette skal ske i perioden 1. juni til 1. august.
Høringssvarende sendes således inden den 1. august kl. 12.00 til Kim Stennicke på følgende e-mail: stenn@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Ib Østergaard Rasmussen (ibrab@faxekommune.dk)  

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 08.01.2019 - 12:44