Indeværende års budget

Budgetforlig Faxe Kommune 2021

Der blev den 14. september 2020 indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti i Faxe Kommune. 

Den fulde tekst på budgetforliget, udtalelser fra gruppeformændene samt budgetbalance 2021-2024 – inkl. Oversigter over forslag kan tilgås længere nede på siden.

Budgetforlig 2021 - Budgetaftale

Budgetaftale 2021

BilagStørrelse
PDF ikon budgetaftale_2021_endelig_version_01.pdf570.24 KB

Budgetbalance 2021

Budgetbalance 2021

BilagStørrelse
PDF ikon budgetbalance.pdf161.57 KB

Budgetvejledning 2021

Budgetvejledningen er godkendt på byrådsmøde d. 12.3.2020

BilagStørrelse
PDF ikon Budgetvejledning 2021109.86 KB

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2021

BilagStørrelse
PDF ikon Aftale om Kommunernes Økonomi for 2021337.63 KB

Høringsproces - Budget 2021

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2021. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændende i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 3. juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og får mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Centercheferne skal samtidig sørge for, at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 2. juni til 31. juli.

Høringssvarene skal sendes inden den 31. juli kl. 12.00 til Stine Weber på følgende e-mail: weber@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Claus Strandmark (clbjr@faxekommune.dk)

 

I Undersiden til højre 'Budgetforslag 2021 i høring' findes nederst overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. 

Kontaktinformation

Centerfor HR, Økonomi og IT

Økonomiafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 05.01.2021 - 10:22