Indeværende års budget

Budgetvejledningen for udarbejdelsen af det kommende budget 2022-2025 blev vedtaget d. 10. februar, og fastlægger den politiske proces.

Budgetvejledningen 2022-2025 er udgangspunktet for udarbejdelsen af det kommende budget. I budgetvejledningen udstikkes rammerne for budgetprocessen og den overordnede styring af budgetlægningen.
Processen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 er justeret en smule i forhold til tidligere års budgetprocesser. Justeringerne er udtryk for et ønske om:


1. En dybere involvering af fagudvalgene i budgetarbejdet i foråret
2. En ambition om at fastholde den stramme økonomiske styring med fokus på balance i budgettet
3. Et ønske om, at det er et samlet budgetforslag, der kommer i høring, herunder at der ikke som hidtil udsendes et helt forslagskatalog, som ikke har politisk forankring.


Den kommende budgetproces holder fast i den ansvarlige økonomiske kurs, hvor fokus vil være på at yde den højest mulige niveau af service inden for de givne rammer. Øget udgiftspres på særligt de store velfærdsområder stiller til stadighed krav om omprioritering og tilpasninger af budgettet. Der skal dermed også fremadrettet foretages omprioritering og tilpasninger for at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Budgetvejledning til budget 2022

BilagStørrelse
PDF ikon Budgetvejledning for budget 2022471.33 KB

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

BilagStørrelse
PDF ikon Aftale om kommunernes økonomi for 2022566.05 KB

Høringsproces - Budget 2022

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og får mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Centercheferne skal samtidig sørge for, at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 26. august til 10. september 2021.

I Undersiden til højre 'Budgetforslag 2022 til høring' findes nederst overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. 

Høringssvarene skal sendes inden den 10. september kl. 12.00 til Stine Weber på følgende e-mail: weber@faxekommune.dk med kopi til Kommunaldirektør, Carsten Riis (criis@faxekommune.dk)

Høringssvar til budget 2022-2025

Herunder er samlet alle indkome høringssvar - både fra MEDorganisationen i Faxe Kommune og andre høringsberettigede.

Indeværende års budget

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 23.02.2022 - 08:36