Budgetforslag 2020 til høring

Dette materiale omfatter Faxe Kommunes forslagskatalog, bestående af besparelses- og effektiviseringsforslag på driftsbudgettet, samt anlægsinvesteringsplan til budget 2020-2023. Forslagene skal løse den rammeudfordring på 111 mio. kr. der er i budget 2020-2023 og som er præsenteret for Økonomiudvalget.

Forslagene er fremkommet ved involvering af en bred forsamling af nøglemedarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, samt i chefforum, som har arbejdet med at finde yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag.

 

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2020. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændende i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 12 juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og gives mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Det skal samtidig huskes at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 1. juni til 1. august.

Høringssvarene sendes således inden den 1. august kl. 12.00 til Kim Stennicke på følgende e-mail: stenn@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Claus Strandmark (clbjr@faxekommune.dk)

 

Nedenfor findes overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. Anlægsinvestering er dog samlet.

Teknik & Miljøudvalget

Plan & Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Senior & Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Børn & Læringsudvalget

Anlæg - Alle Udvalg

Kontaktinformation

Centerfor HR, Økonomi og IT

Økonomiafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 09:00