Kommende års budget

Generelt - budget 2021

Denne side indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2021. De enkelte sider opdateres løbende og her kan findes både baggrundsmateriale, oversigter og udarbejdede budgetforslag. Budgetmaterialet sendes i høring 2. juni med høringsfrist den 31. juli kl. 12. Budgettet ventes 1. behandlet af Byrådet den 20. august og endeligt vedtaget ved 2. behandlingen den 8. oktober 2020. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til centerchef Claus Strandmark på clbjr@faxekommune.dk

Budgetvejledning 2021

Budgetvejledningen er godkendt på byrådsmøde d. 12.3.2020

BilagStørrelse
Budgetvejledning 2021109.86 KB

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2021

BilagStørrelse
Aftale om Kommunernes Økonomi for 2021337.63 KB

Budgetbalance 2021 (TOM)

Budgetforlig 2021 - Budgetaftale samt Oversigter over forslag (TOM)

Høringsproces - Budget 2021

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2021. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændende i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 3. juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og får mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Centercheferne skal samtidig sørge for, at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 2. juni til 31. juli.

Høringssvarene skal sendes inden den 31. juli kl. 12.00 til Stine Weber på følgende e-mail: weber@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Claus Strandmark (clbjr@faxekommune.dk)

 

I Undersiden til højre 'Budgetforslag 2021 i høring' findes nederst overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 03.06.2020 - 22:54