Kommende års budget

Denne side indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2020.  

De enkelte forslag kan findes ved at klikke på 'Budgetforslag 2020 til høring' i højre side.

 

Ændret tidsplan for budget 2020-2023

Økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL er udskudt og går først i gang i sidste halvdel af august.

Fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 er derfor ændret, så budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november.

På den baggrund er der udarbejdet en revideret tidsplan og en alternativ tidsplan for budgetlægningen. Byrådet har den 22. august godkendt den alternative tidsplan, som er gengivet herunder :

 

16. september

-  Budgettemadag – Byrådet

18. september

-  1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

26. september

-  1. budgetbehandling i Byrådet

30. september

-  1. budgetforhandlingsdag

1. oktober

-  Borgermøde

7. oktober

-  2. budgetforhandlingsdag

9. oktober

-  3. budgetforhandlingsdag

11. oktober

-  Frist for de politiske gruppers aflevering af ændringsforslag til budgettet

21. oktober

-  Takstbehandling i fagudvalgene

24. oktober

-  2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

31. oktober

-  2. budgetbehandling i Byrådet

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Kim Stennicke på e-mail: stenn@faxekommune.dk

Budgetvejledning 2020

BilagStørrelse
Budgetvejledning 2020125.23 KB

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2020

Høringsproces 2020

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2020. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændende i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 12 juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og gives mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Det skal samtidig huskes at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 1. juni til 1. august.

Høringssvarene sendes således inden den 1. august kl. 12.00 til Kim Stennicke på følgende e-mail: stenn@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Claus Strandmark (clbjr@faxekommune.dk)

 

I Undersiden 'Budgetforslag 2020 til høring'  findes nederst overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. Anlægsinvestering er dog samlet.

 

Budgetforlig 2020 - Budgetaftale, Budgetbalance mm.