Kommende års budget - Budget 2023

Høringsprocessen er nu igang - se mere i nedenstående afsnit. Der er deadline for fremsendelse af høringssvar d. 9. september kl. 12.

Budgetvejledning 2023

Budgetvejledningen er godkendt på byrådsmøde d. 24. februar 2022.

I foråret vedtog byrådet en ny økonomisk politik, og denne er vedhæftet herunder. Den erstatter afsnittet på side 5 i budgetvejledningen. 

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2023

BilagStørrelse
PDF ikon Aftale om kommunernes økonomi for 2023302.49 KB

Høringsproces - Budget 2023

Høringssvar skal sendes til Center for Økonomi, Stine Weber på weber@faxekommune.dk med cc til økonomichef Jens Vedel Jørgensen, jenjr@faxekommune.dk senest den 9. september 2022 kl. 12.
Derefter vil de i et samlet materiale indgå i de politiske forhandlinger. 

 

Høringsprocessen er beskrevet i Budgetvejledningen for budget 2023 - 2026. Heraf fremgår det, at de høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd og nævn. Dertil er alle MED-udvalg, Lokalmed osv. også høringsberettigede. 
Nedenfor findes det administrative budgetforslag samt bemærkninger og forslagskataloger for alle fagudvalg. Det er vigtigt at bemærke, at tværgående forslag ofte ligger i Økonomiudvalgets forslagskatalog, hvorfor høringsberettigede parter bør orientere sig her også.


 

Høringssvar til budget 2023-2026

Herunder findes et samlet hæfte med alle indkomne høringssvar.

4 stks høringssvar er fremsendt efter publicering af det samlede hæfte, og er derfor publiceret for sig.

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 12.09.2022 - 13:52