Anlægsplan 2019

Her ligger samtlige forslag på investerinsgplanen som er vedtaget i budgetforliget 2019-2022

Teknik & Miljøudvalget

BilagStørrelse
TMU-A-102 - Sandfodring164.05 KB
TMU-A-104 - ECO Valley Byggemodning250.16 KB
TMU-A-105 - Indeklima skolerne85.31 KB
TMU-A-106 - Kloakseparering på Kommunale ejendomme77.59 KB
TMU-A-108 - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser69.22 KB
TMU-A-109 - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe81.18 KB
TMU-A-110 - Pulje til Trafikhandlingsplan73.33 KB
TMU-A-111 - Udskiftning af gadelys til LED81.11 KB
TMU-A-112 - Renovering af broer og tunneler76.82 KB
TMU-A-113 - Pulje til cykelstier81.13 KB
TMU-A-114 - Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken119.94 KB
TMU-A-115 - Renovering af fortove77.79 KB
TMU-A-116 - Trafik og udvikling for området omkring Haslev station76.57 KB
TMU-A-117 - Østre Ringvejs forlængelse74.67 KB
TMU-A-150 - Nye sti belægninger - cykelstier97.67 KB
TMU-A-151 - Asfalt kontrakter Drift - Anlæg86.32 KB
TMU-A-203 - Byggemodning40.86 KB
TMU-A-207 - Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner42.71 KB
TMU-A-218 - Vejunderføring af banen i Haslev42.73 KB
TMU-A-219 - De Hvide Dronninger47.61 KB
TMU-A-252 - Toilet i Haslev138.68 KB
TMU-A-253 - Ny daginstitution Haslev42.83 KB
TMU-A-254 - Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev154.36 KB
TMU-A-255 - Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev231.81 KB
TMU-A-256 - Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev155.19 KB
TMU-A-257 - Ny badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads165.91 KB

Plan & Kulturudvalget

Økonomiudvalget

BilagStørrelse
ØK-A-113 - Infrastrukturpuljen87.23 KB

Senior & Sundhedsudvalget

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 06.11.2018 - 10:23