Budgetforslag 2021 i høring

Dette materiale omfatter Faxe Kommunes forslagskatalog, bestående af besparelses- og effektiviseringsforslag på driftsbudgettet til budget 2021-2024

Følg borgermødet om budget 2021 torsdag den 27. august klokken 19-21 lige her:

 

Forslagene er fremkommet ved involvering af en bred forsamling af medarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, samt i chefforum, som har arbejdet med at finde yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag.

 

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2021. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og får mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Centercheferne skal samtidig sørge for, at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 2. juni til 31. juli.

Høringssvarene sendes således inden den 31. juli kl. 12.00 til Stine Weber på følgende e-mail: weber@faxekommune.dk med kopi til Centerchefen for HR, Økonomi & IT, Claus Strandmark (clbjr@faxekommune.dk)

 

Nedenfor findes overblik og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. Vær opmærksom på at der godt kan være forslag under et udvalg som påvirker et andet udvalg. 

 

Økonomiudvalget har d. 3. juni besluttet at administrationen skulle komme med beskrivelser af yderligere forslag - disse er på tværs af fagudvalg og Økonomiudvalget samlet i nedenstående afsnit 'Forslag rekvireret af Økonomiudvalget'

Teknik & Miljøudvalget

Plan & Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Senior & Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Socialudvalget har ikke fremsendt forslag til høring. 

Børn & Læringsudvalget

Kontaktinformation

Centerfor HR, Økonomi og IT

Økonomiafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 27.08.2020 - 14:04