Budgetforslag 2022 til høring

Dette materiale omfatter Faxe Kommunes forslagskatalog, bestående af opprioriteringer, og besparelsesforslag på driftsbudgettet til budget 2022-2025.

Forslagene er fremkommet ved involvering af en bred forsamling af medarbejdere med faglig og økonomisk indsigt. 

 

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2022. Den videre proces omkring høring af MED systemet og andre berettiget parter er følgende:

Centercheferne er ansvarlige for, at det enkelte centerudvalg mødes og får mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslagene. Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar.

Centercheferne skal samtidig sørge for, at de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn bliver inddraget. Dette skal ske i perioden 26. juni til 10. september 2021.

Høringssvarene sendes således inden den 10. september kl. 12.00 til Stine Weber på følgende e-mail: weber@faxekommune.dk med kopi til Kommunaldirektør, Carsten Riis (criis@faxekommune.dk)

 

Nedenfor findes oversigt og forslagskatalog opdelt på kommunens 6 fagudvalg samt Økonomiudvalget. Vær opmærksom på at der godt kan være tværgående forslag under Økonomiudvalget som påvirker de andre udvalg. 

Teknik & Miljøudvalget

Plan & Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Senior & Sundhedsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Socialudvalget

Børn & Læringsudvalget

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 26.08.2021 - 08:04