Budgettemadage

I juni afholdes 1. budgettemadag for Byrådet.

Direktionen fastlægger dagens indhold på baggrund af et forslag fra Center for HR, Økonomi & IT. Hovedudvalget deltager i budgettemadagen, hvor medarbejderside får et særskilt punkt på dagsordenen.

Direktionen udarbejder i august et samlet budgetoplæg. Budgetoplægget skal være i balance, hvor både servicerammen og anlægsrammen skal overholdes.

Budgetoplægget skal afspejle de politiske drøftelser, mål og prioriteringer og kan omfatte:

  • Et samlet oplæg vedrørende effektiviserings- og reduktionsforslag.

  • Et samlet oplæg vedrørende eventuelle budgettilpasninger og nye tiltag.

  • Et skøn for udgifterne på beskæftigelsesområdet samt medfinansieringen på sundhedsområdet

  • Et forslag til en flerårig anlægsinvesteringsplan.

I august afholdes 2. budgettemadag. Der er tale om en hel eller en halv dag, hvor målet er at skabe indblik i budgetoplægget som sendes til 1. politiske behandling.

Direktionen, centercheferne og Hovedudvalget deltager på budgettemadagen.

1. Budgettemadag - 25. juni

2. Budgettemadag - 6. august

Kontaktinformation

Centerfor HR, Økonomi og IT

Økonomiafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 09:30