ECO-Nøgletal

ECO-Nøgletal

VIVEs ECO-Nøgletal giver et vidensbaseret og målrettet grundlag for at vurdere en kommunes rammebetingelser, finansielle dispositioner og økonomiske balance samt udgiftspolitik.

Hovedidéen i ECO-Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. En af styrkerne ved nøgletallene er, at de for fx den enkelte kommune giver et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder.

På grundlag af systematiske, forskningsbaserede analyser af, hvilke forhold der har betydning for udgifterne, bliver den enkelte kommune sammenlignet med de kommuner, den ligner mest med hensyn til overordnede økonomiske muligheder og udgiftsbehov på det konkrete udgiftsområde, og udvælgelsen af sammenligningskommunerne sker automatisk.

Opdateringsdato: 05.03.2019 - 14:57