DNA brikker

Faxe i Fællesskab

En kultur som matcher fremtidens velfærdssamfund

 

`Faxe i Fællesskab´ er når vi er den bedste udgave af os selv. Det bilder vi os ikke ind, at vi er hele tiden. Men vi vælger at sætte fokus på og understøtte den adfærd som kendetegnes ved generøsitet, nærhed, professionalisme, udvikling, samskabelse og helhedstænkning.

Velfærdsopgaven er en fælles opgave - et fælles ansvar. Og jo bedre vi bliver til at bringe hinandens ressourcer i spil, desto større er chancen for, at vi finder ind til de gode, meningsfulde og måske endda rigtig geniale løsninger! Sammen med borgere. Sammen med brugere. Og sammen med lokale erhvervsdrivende. Vi tror på, at vi lykkes - ikke på trods af vores forskelle, men på grund af vores forskelle!

Med den tænking, vil alle ansatte i Faxe Kommune øve sig i at udfordre "plejerhandlinger" - altså at man gør som man plejer - med modigere "prøvehandlinger" - altså handlinger, som er en undersøgelse af andre måder at gøre ting. Ikke hver gang - men når det giver mening.

Vi inviterer alle med, som gerne vil engagere sig i, at kvalificere denne simpel sætning; "Sammen kan vi mere!"

 

Faxe i Fællesskab kort:

Faxe Leder & LæringsAkademi

Faxe Kommunes interne "træningsbane". Akademiet kan, som en intern samarbejdspartner, hele tiden plukke, forme og tilpasse temaer, som optager kommunens ledere og ambassadører for `Faxe i Fællesskab´.

Læs mere på Faxe i Fællesskab - Faxe Leder & LæringsAkademi

Seminarer og temadage

Begreber som innovation og samskabelse, kan for mange virke lidt floffy eller akademiske. Derfor arrangeres der løbende seminarer og temadage rundt om i kommunens mange afdelinger og enheder. Her får medarbejdere i praksis lejlighed til at udfordre gamle vaner, gennem praksisorienterede workshops.

DNA´et

De helt grundlæggende principper i Faxe Kommunes kultur, er beskrevet med en række simple sætning, som er til at forstå for enhver. De afspejler den adfærd og de handlinger, som vi gerne vil kendes for.

Læs mere på Faxe i Fællesskab - DNAet

Spørgsmålet rummer svaret

Faxe i Fællesskab er også en opmærksomhed på, at spørgsmål styrer vores samtaler. Fællesskabte løsninger har de bedste betingelser, når man fra start tænker ud over sin egen position. At være interesseret i hvilke nye og anderledes input der kan lokkes frem, gennem nysgerrige spørgsmål. Spørgsmål som søger det konstruktive.

Center for center

Hvert enkelt center i Faxe Kommune arbejder med at udvikle en kultur, som bliver mere og mere fortrolige med innovation og samskabelse. Du kan læse mere om hvert centers fokus på:

Faxe i Fællesskab - Center for center

Faxe i Fællesskab - Nytårsbetragtninger 2017-2018

 

Kontaktinformation

Kontakt Faxe i Fællesskab

Procesleder

Thomas Børager
T: 21 66 83 03
E: tbrag@faxekommune.dk

Rådhuset
Frederiksgade 9, 1. sal
4690 Haslev

Kulturudviklingsprocessen `Faxe i fællesskab´ drives af Direktionen og ChefForum. Processen håndteres i praksis fra Kontoret for kulturudvikling, innovation og samskabelse. Her sidder procesleder Thomas Børager, som sammen med forskellige fagfolk administrerer og faciliterer temadage, seminarer, workshops, LederForum, hjemmesiden faxeifaellesskab.dk samt Faxe Leder & LæringsAkademi.

Opdateringsdato: 24.10.2018 - 13:46