BAGGRUND | Hvad satte det i gang?

Hvad er egentlig baggrunden for hele denne ambitiøse indsats?

At skabe en dyb forståelse for nogle udvalgte begreber i en hel organisation, er grundlæggende et omfattende opgave. Organisationen rummer imidlertid så mange spændende kompetencer og unikke erfaringer, som åbner op for nye muligheder, når idéer parres i fællesskaber der vil noget mere. Potentialet fortjener at blive forløst. Så det har vi sat os for...

 

Lidt forhistorie

Tilbage i 2015 bestilte byrådet Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) til at lave en analyse af udviklingspotentialet i Faxe kommune. Der blev gennemført interview blandt borgere, politikere, medarbejdere og chefer – og der tegnede sig nogle interessante, spirende muligheder, som inviterede til at blive forløst.

Særligt to begreber dukkede op ad flere omgange i disse interviews; henholdsvis innovation og samskabelse.

Dansk velfærd har høje standarder - også i en international målestok. Og fokus på innovation og samskabelse er kloge bud på veje til at bevare og udvikle vores velfærdssamfund.

Det ny Faxe

Den følgende periode bar præg af grundige overvejelser og sunde diskussioner, omkring de nye perspektiver – derfor gik denne fase i processen under navnet ”Det ny Faxe”.

At forstyrre ”forventningerne om, at levere det forventede” gør noget ved mange, som arbejder i en kommunal ramme. Men nysgerrigheden på hvad der mon sker, når man ind i mellem forlader "plejerhandlinger" og erstatter dem med modigere "prøvehandlinger", er nu alligevel en ret fristende affære. Kan det praktiseres i hele organisationen? Helt ud i yderste led?

Faxe i Fællesskab

I efteråret 2017 har processen fået så meget form og bevæger sig derfor naturligt over i næste fase; "Faxe i Fællesskab". Her får alle organisationens medarbejdere stille og roligt mulighed for, at prøve kræfter med hvad det reelt gør ved os, når normal praksis rammes af nye vinkler, når udfordringer tilgås på anden vis, når man pludselig finder sig selv i uventede samarbejdsrelationer, når nogle stiller uvante spørgsmål og når man ser tingene på skrå.

Sammen kan vi mere

Faxe i Fællesskab betyder også at vi hjælper hinanden, tager os af dem der har det svært og fejrer dem, der gør det godt.

Faxe i Fællesskab betyder at vi har fokus på det potentiale, som opstår i fællesskaber.

Stolthed

Vær stolt af det, I går og gør sammen. Hvert eneste individ rummer masser af værdifuld viden og kunnen, som former betragtninger og idéer. Gode spørgsmål er en af vejene til at lokke dem frem. Så vær nysgerrig og tænk højt! Tænk JA før du siger NEJ. Sig PYT!, TAK! og PRØV IGEN! og "Skal jeg ikke give en hånd med?"

Faxe er et tilvalg

Vores vision er, at Faxe kommune er et tilvalg blandt ansatte og borgere. Vi vil kendes på vores bevidste valg. Ligesom når vi vælger at være nysgerrige, modige, generøse og bevidste om vores indflydelse på hinanden.

Vi har valgt at være her - og sådan præger vi kulturen i et Faxe i Fællesskab.

 

Kontaktinformation

Kontakt Faxe i Fællesskab

Procesleder

Thomas Børager
T: 21 66 83 03
E: tbrag@faxekommune.dk

Rådhuset
Frederiksgade 9, 1. sal
4690 Haslev

Kulturudviklingsprocessen `Faxe i fællesskab´ drives af Direktionen og ChefForum. Processen håndteres i praksis fra Kontoret for kulturudvikling, innovation og samskabelse. Her sidder procesleder Thomas Børager, som sammen med forskellige fagfolk administrerer og faciliterer temadage, seminarer, workshops, LederForum, hjemmesiden faxeifaellesskab.dk samt Faxe Leder & LæringsAkademi.

Opdateringsdato: 20.10.2018 - 14:29