Familie, Social & Beskæftigelse

Telefonliste for Familie, Social & Beskæftigelse

Centerchef for Familie & Social

Vakant
 

Centerchef for Beskæftigelse

Vibeke Dyhr
Telefon 56 20 36 36
Mobil 40 80 22 75
vda@faxekommune.dk

 

Centerstaben

Tingvej 7
4690 Haslev
stabcsfb@faxekommune.dk

Helle Castile
Teamleder
Telefon 56 20 33 87
Mobil 23 65 95 93
casti@faxekommune.dk
 

Jobcenter Faxe

Ledige borgere samt tilhørende ydelser - uddannelsesvejledning, integration samt virksomhedsservice

Tingvej 7
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

jobcenter@faxekommune.dk

 

Gitte Kristensen
Faglig koordinator - Økonomiske ydelser
Telefon 56 20 35 07
gkr@faxekommune.dk

Kristen Olesen
Faglig koordinator - Virksomhedsservice
Mobil 21 76 18 98
krol@faxekommune.dk

Afdeling Job & Integration

Anna Sveistrup Rasmussen
Afdelingsleder
Telefon 56203641
Mobil 29128530
annar@faxekommune.dk

Team Flexjob & Integration

Anita Kjeldsen
Teamleder
Telefon 56203668
Mobil 56203668
akjel@faxekommune.dk

Team Job

Samuel Funk-Hansen
Teamleder
Telefon 56 20 35 38
Mobil 51 46 39 41
sfunk@faxekommune.dk

Team Job & Indsats

Bernhard Stæger
Teamleder
Telefon 56 20 36 04
Mobil 21 34 14 82
bstge@faxekommune.dk

 

Afdeling Ungevejen

Lene Dahl Jensen
Afdelingsleder
Mobil 40 12 95 91
ldm@faxekommune.dk

 

Afdeling Jobrehabilitering

Sygedagpenge, Jobafklaring, Ressourceforløb, Enkeltydelser & Rehabiliteringsteam

Stine Drøschler
Afdelingsleder
Telefon 56 20 36 22
Mobil 21 59 70 85
stist@faxekommune.dk

Linda Fraigui
Teamleder
Telefon 56 20 36 54
Mobil 23483240
fraig@faxekommune.dk
 

Socialcentret

Marianne Kruse
Leder
Mobil 24 99 14 70
mkrus@faxekommune.dk

Team Visitation Handicap og Psykiatri
Søndergade 12
4690 Haslev
Telefon 5620 3000
visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk

Kirsten Yvonne Kaxe
Teamleder
Direkte tlf. 56 20 35 87
Mobil tlf. 23 60 84 31
kkaxe@faxekommune.dk

Team Børn & Unge
Tingvej 7
4690 Haslev

Lene Vedel Rasmussen
Teamleder
Telefon 56 20 38 99
lera@faxekommune.dk

Mette Dreisig
Teamleder
Telefon: 56 20 39 22
medrb@faxekommune.dk

Louise Gieseler
Teamleder
Mobil 51 43 18 99
logib@faxekommune.dk

Ved akut mistanke om overgreb og dermed akut underretning kontaktes Børn og Unge afdelingen straks på telefonnummer: 56 20 39 53. Uden for åbningstiden er der en akutvagt, der kontaktes via Næstved Politi på telefonnummer: 55 31 14 48. Derefter ringer akutvagten dig op.

Socialpædagogisk Center

Jess Grave
Leder
Rådhusvej 63, 4640 Faxe
Telefon 56 20 26 25
grave@faxekommune.dk

Socialpsykiatri og Neurorehabilitering

Dan Stefan Nielsen
Leder
Præstøvej 86, 4640 Faxe
Telefon 56 76 17 00
Mobil 40 31 15 18
dann@faxekommune.dk

Rusmiddelcentret

Tommy Grønvold
Teamleder
Præstøvej 78, 4640 Faxe
Telefon: 56 20 27 31
tgrnv@faxekommune.dk

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

June Baasch-Larsen
Leder
Industriparken 4, 4640 Faxe
Telefon:56 20 29 45
Mobil 24831573
jbaas@faxekommune.dk

Familie- og Ungeindsatsen

Mike Jepsen
Leder
Mobil
26 18 28 48
mjeps@faxekommune.dk

Team 1 - Specialiseret indsats
Jeanette Werdo
Teamleder
Tlf. 28 82 99 78
werdo@faxekommune.dk

Fagkoordinator - team 1
Carina Bom
Tlf. 23 26 01 16
cabob@faxekommune.dk

Team 2 - SSP, Labyrint og Familiehuset
Sanne Friis
Teamleder
Tlf. 21 25 84 78
safr@faxekommune.dk

Fagkoordinator - team 2
Ann Abel Jensen
Tlf: 24 89 84 11
anaj@faxekommune.dk

Fælles om Forebyggelse

Pauline Ansel-Henry
Centerleder
tlf. 56 20 36 21
Mobil 24 84 73 29
panse@faxekommune.dk
 

Team Task Force
Tingvej 7
4690 Haslev
taskforce@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 23.09.2021 - 15:25