Ejendomme

Telefonliste for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme
Hovednummer til centerets område: 56 20 29 00

Center for Ejendomme dækker afdelingerne: Teknisk Service, Rengøring og Kantine, Park & Vej og Kommunale Bygninger.


Jørgen Veisig

Centerchef 
Telefon: 56 20 29 01
Mobil: 23 70 38 34
jvei@faxekommune.dk

Park & Vej
Telefon: 56 20 29 00
materielgaard@faxekommune.dk
Veje, stier, afvanding, vinterberedskab, byrum, renhold, grønne områder, cirkuspladser, flag…

Benyt gerne selvbetjeningsløsningen: Giv os et praj
 
Rottebekæmpelse
Telefon 56 20 29 20 (klokken 9.00-10.00)
rotter@faxekommune.dk

Benyt gerne selvbetjeningsløsningen: Anmeldelse af rotter

Kommunale Bygninger
Telefon: 56 20 30 20
bygninger@faxekommune.dk
Udbud og entrepriser. Nybyggeri, ombygninger, vedligeholdelse og drift af kommunale bygning.
 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 27.11.2018 - 10:02