HR, Økonomi & IT

Telefonliste for HR, Økonomi & IT

Claus Bjørnlund Strandmark
Centerchef, HR, Økonomi & IT
Telefon 5620 4804 / 2484 6478
E-mail: clbjr@faxekommune.dk

HR og løn

Imran Akbar
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3727 / 4046 2333
E-mail: akbar@faxekommune.dk

Økonomi

Kim Stennicke
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3774 / 5152 3120 
E-mail: stenn@faxekommune.dk

IT og Digitalisering

Gitte Holm Søndervang
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3800 / 2370 3850
E-mail: gihs@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 03.07.2019 - 08:38