Kultur og Fritid

Telefonliste

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal tale med, så bare kontakt een af os. Så kan vi altid viderestille til en kollega.

Du er også meget velkommen til at sende en mail til vores fælles afdelingsmail: kulturogfritid@faxekommune.dk


Benny Agergaard
Centerchef

Kultur- og borgerservicechef
Direkte telefon: 56 20 37 41
E-mail: beag@faxekommune.dk

Tina Møller Jakobsen
Kultur og fritids-konsulent

Telefon 56 20 37 36
E-mail: tijab@faxekommune.dk
Forsamlingshuspuljen, Folkeoplysningsudvalget

Ina Leander
Fritidsmedarbejder

Telefon: 56 20 37 23
E-mail: leand@faxekommune.dk
Lokaletilskud, alkoholbevillinger, sekretær for Plan og Kulturudvalget, Prisuddelingen, diverse priser

Ninna Bay
Fritidsmedarbejder

Telefon: 56 20 37 31
E-mail: nibay@faxekommune.dk
aktivitetstimetilskud, Fodboldbaner, aftenskoler, Paragraf 18-puljen, paragraf 79-puljen

Karen Raff
Assistent

Telefon: 56 20 37 33
E-mail: kraff@faxekommune.dk
Diverse

Camilla Augustinus
Fritidsmedarbejder

Telefon 56 20 37 34
E-mail: caros@faxekommune.dk
Foreningsportalen, udlån af lokaler, økonomi,  Udviklingspuljen

Carsten Bent Riisager
Kultur- og fritidsmedarbejder

Telefon 56 20 37 29
E-mail: cari@faxekommune.dk
Diverse, Webskribent
 

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk
 

Opdateringsdato: 13.12.2019 - 11:25