Plan & Miljø

Telefonliste for Plan & Miljø

Thorkild Lauridsen
Centerchef, Plan & Miljø
Telefon 5620 3058 / 3058 1575
E-mail: tlaur@faxekommune.dk 

Centerstab
BBR, udstykning, hegnsyn, olietanke og ejensomregister
Telefon: 5620 3010
E.mail: bbr@faxekommune.dk

Virksomheder og Drikkevand

Marit Hvam Pedersen
Fagkoordinator
Telefon: 5620 3043
E-mail: mahvb@faxekommune.dk

Jord- og Grundvand 
Grundvand, drikkevand, affald, jordflytning og jordvarme
Telefon: 5620 3050
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Virksomheder
Miljøforhold på virksomheder, autoværksteder, miljøgodkendelser, lugt, røg, støv, støj, midlertidige aktiviteter, campingpladser og svømmebade
Telefon: 5620 3070
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Natur Vand og Land

Charlotte Rosenblad Ralund
Fagkoordinator
Telefon: 5620 3009
E-mail: crose@faxekommune.dk

Natur
Naturbeskyttelse, Natura 2000, skov- og å beskyttelse, naturpleje, sten- og jorddiger, stier, skilte i det åbne land og bjørneklo
Telefon: 5620 3061
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Vandløb
Vandløb, dræn og vandområdeplaner
Telefon: 5620 3064
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Landbrug 
Landbrug, slam, gødning, husdyr, og dyrehold
Telefon: 5620 3060
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Spildevand
Spildevand, udledninger, tilslutninger, minrenseanlæg, nedsivningsanlæg og badevand
Telefon: 5620 3062
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Trafik

Hans Ege-Møller
Teamkoordinator
Telefon: 5620 3011 / 2364 4124
E-mail: haso@faxekommune.dk

Trafik
Kollektiv trafik, flextrafik, taxibevillinger, trafiksikkerhed, trafikmålinger, kampagner, offentlige veje og stier, private fællesveje og private fællesstier, råden over vejareal, stadepladser, arrangementer på offentlige veje og pladser, plakater, servicevejvisning, renhold og vintervedligeholdelse og overkørsler
Telefon: 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Plan & Byg

Tine Jeppesen
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3746 / 2363 5735
E-mail: tjepp@faxekommune.dk

Byg 
Byggeri, byggesager, skimmel, sommerhuse og flexbolig
Telefon: 5620 3030
E-mail: byg@faxekommune.dk

Landzone
Landzonesager, energiplanlægning og landsbypulje
Telefon: 5620 3019
E-mail: landzone@faxekommune.dk

Plan
Kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse og diverse projekter.
Telefon: 5620 3019
E-mail: plan2@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 19.07.2019 - 07:43