HR, Økonomi & IT

Telefonliste for HR, Økonomi & IT

Ib Østergaard Rasmussen
Centerchef, HR, Økonomi & IT
Telefon 5620 4807 / 4243 3313
E-mail: ibrab@faxekommune.dk

HR og løn

Imran Akbar
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3727 / 4046 2333
E-mail: akbar@faxekommune.dk

Økonomi

Kim Stennicke
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3774 / 5152 3120 
E-mail: stenn@faxekommune.dk

IT og Digitalisering

Gitte Holm Søndervang
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3800 / 2370 3850
E-mail: gihs@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 01.11.2018 - 10:33