Plan & Miljø

Telefonliste for Plan & Miljø

Thorkild Lauridsen
Centerchef, Plan & Miljø
Telefon 5620 3058 / 3058 1575
E-mail: tlaur@faxekommune.dk 

Plan & Byg

Tine Jeppesen
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3746 / 2363 5735
E-mail: tjepp@faxekommune.dk

Centerstab
BBR, udstykning, hegnsyn, olietanke og ejensomregister
Telefon: 5620 3010
E.mail: bbr@faxekommune.dk

Byg 
Byggeri, byggesager, skimmel, sommerhuse, flexbolig og landsbypulje
Telefon: 5620 3030
E-mail: byg@faxekommune.dk

Landzone
Landzonesager og energiplanlægning
Telefon: 5620 3000
E-mail: landzone@faxekommune.dk

Plan
Kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse og diverse projekter.
Telefon: 5620 3000
E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Natur & Miljø

Poul Jensen
Teamkoordinator
Telefon: 5620 3073 / 2364 4114
E-mail: pojec@faxekommune.dk

Jord- og Grundvand 
Grundvand, drikkevand, affald, jordflytning og jordvarme
Telefon: 5620 3050
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Natur 
Naturbeskyttelse, Natura 2000, skov- og å beskyttelse, naturpleje, sten- og jorddiger, stier, skilte i det åbne land og bjørneklo
Telefon: 5620 3061
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Vandløb
Vandløb, dræn og vandområdeplaner
Telefon: 5620 3064
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Landbrug 
Landbrug, slam, gødning, husdyr, og dyrehold
Telefon: 5620 3060
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Spildevand
Spildevand, udledninger, tilslutninger, minrenseanlæg, nedsivningsanlæg og badevand
Telefon: 5620 3062
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Virksomheder
Miljøforhold på virksomheder, autoværksteder, miljøgodkendelser, lugt, røg, støv, støj, midlertidige aktiviteter, campingpladser og svømmebade
Telefon: 5620 3070
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Trafik

Hans Ege-Møller
Teamkoordinator
Telefon: 5620 3011 / 2364 4124
E-mail: haso@faxekommune.dk

Trafik
Kollektiv trafik, flextrafik, taxibevillinger, trafiksikkerhed, trafikmålinger, kampagner, offentlige veje og stier, private fællesveje og private fællesstier, råden over vejareal, stadepladser, arrangementer på offentlige veje og pladser, plakater, servicevejvisning, renhold og vintervedligeholdelse og overkørsler
Telefon: 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 02.11.2018 - 13:13