De ti demenstegn

  • Svækket hukommelse
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med sproget
  • Manglende orientering i tid og sted
  • Dårlig eller nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Ting forkerte steder
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændringer i personlighed
  • Mangel på initiativ

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i din tidlige fase.

Kontaktinformation

Faxe Kommunes demensteam

Demenskonsulent Anne Nerup
Demenskonsulent Hanne Niss
Telefon 56 20 49 90

Frirumsmedarbejder Mette Houby-Nielsen
Telefon 24 84 74 42
Frirumsmedarbejder Ulla Greve Hahn
Telefon 51 70 91 02

Demenstræningsterapeuter
Ergoterapeut Katja Kofoed Villumsens
Telefon 29 26 09 99
Fysioterapeut Dorte Christensen
Telefon 29 26 08 83

 

Opdateringsdato: 31.03.2022 - 15:04