Kostvejledning til ældre

Når du spiser og drikker på den mest hensigtsmæssige måde, kan du bedre bibeholde dine kræfter og leve det liv, du ønsker dig

Faxe Kommune tilbyder en samtale med en ernæringsvejleder. Samtalen giver dig forudsætninger for at forstå, hvad den rette mad er for dig, hvad den rette mad kan gøre for dig, samt gode ideer til, hvordan du kan spise og drikke hensigtsmæssigt.

Målgruppe

Tilbuddet er for dig, der

 • Er 65 år eller derover
 • Er tilknyttet hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller genoptræningsforløb i Faxe Kommune
 • Enten har problemer i forhold til vægten (undervægt,  overvægt eller uplanlagt vægttab) eller har en  kronisk sygdom (for eksempel  diabetes, hjertekarsygdom eller KOL)
 • Er indstillet på selv at arbejde med at ændre vaner

Hvordan foregår det?

 • Samtalerne foregår i eget hjem, og tilpasses dine behov
 • Pårørende er velkomne til at deltage ved samtalen
 • Samtalerne er gratis

Hvad sker der?

Sundhedssamtalerne tager udgangspunkt i din hverdag og de vaner, som du er motiveret for at ændre.

Vi taler hovedsagligt om mad og måltider, men kan også komme ind på andre emner såsom, aldring og ernæring, fysisk aktivitet, ensomhed, alkohol eller andet.

Eksempler på emner kan være:

 • Hvorfor får jeg ikke muskelstyrke, selvom jeg går til genoptræning?
 • Hvordan får jeg protein nok?
 • Hvordan skal jeg forholde mig til mad og måltider, når jeg har en kronisk sygdom?
 • Hvor mange og hvilke måltider skal jeg spise?
 • Hvad skal der til for at holde vægten, når appetitten er for lille eller for stor?
 • Hvordan kan jeg fastholde livskvaliteten, når jeg samtidig skal forholde mig til sygdom?
 • Hvilke ændringer sker der med min krop og hvad har kroppen brug for, når jeg er i min tredje alder?
 • Samtalerne hjælper dig med at prioritere og holde fokus på de vaner, som er vigtigst for dig, så du kan leve bedre og komme i trivsel og udvikling.

Henvisning

Du kan blive henvist til en samtale via din hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller terapeut. Du kan også kontakte Visitation Pleje.

Kontaktinformation

Visitation pleje

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3430

Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 02.10.2018 - 09:56