Hjemmehjælp

Faxe Kommune tilbyder hjemmepleje til borgere, som har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje

Hjælpen bliver givet i form af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at du selv er med i arbejdet så meget som muligt.

Ansøgning og information om hjemmehjælp

For at ansøge om hjemmehjælp skal du eller dine pårørende kontakte Visitation Pleje i Faxe Kommune.

Såfremt du har brug for hjælp i forlængelse med en indlæggelse, vil hospitalet eller genoptræningsstedet kontakte Visitation Pleje.

For at kunne behandle din ansøgning på rette grundlag vil en visitator foretage et besøg i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov i vante omgivelser.

Den hjælp, du modtager, bygger på en konkret individuel vurdering af dit aktuelle behov. Tilbuddet om hjælp er ikke aldersbetinget, men tager udgangspunkt i:

  • hvad du kan klare selv
  • hvad du kan tage del i
  • om der er en rask ægtefælle/anden voksen i hjemmet
  • om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe.

Personlig pleje omfatter bl.a. personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, bad, indtagelse af mad og drikke samt medicinering.
Praktisk hjælp omfatter bl.a. rengøring, tøjvask og indkøb.

Rehabiliteringsforløb

Inden opstart af hjemmehjælp vil de fleste blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, med henblik på at gøre den enkelte i stand til at kunne klare hverdagens aktiviteter selvstændigt eller i videst muligt omfang selvstændigt.

Fleksibel hjemmehjælp

Modtagere af hjemmehjælp har ret til fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du en gang imellem har mulighed for at bytte en ydelse til en anden ydelse. Du kan læse mere om dette samt hjemmehjælp generelt i vores kvalitetsstandard.

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 19.11.2020 - 11:07