Midlertidige pladser i Faxe Kommune

Faxe Kommune har nogle midlertidige pladser, som er til dig, der bor hjemme men af den ene eller anden grund ikke kan være derhjemme i en kortere periode. Det kan fx være, fordi du har behov for øget sygepleje eller for et intensivt genoptræningsforløb.

Kommunens midlertidige pladser er delt op efter, hvilke behov de skal hjælpe med at opfylde. Overordnet er der fire typer af midlertidige pladser i Faxe Kommune.

Aflastningspladser

Aflastningspladserne er til dig, som i en periode har behov for meget pleje, og hvor det vurderes at pleje i eget hjem ikke er forsvarligt. Som borger kan du både komme hjemmefra men også fra sygehuset. 

Aflastningspladserne kan også bruges til aflastningsophold for hjemmeboende, hvor en stor del af den daglige pleje varetages af en pårørende. Et aflastningsophold kan også bruges, hvis du som pårørende skal ud at rejse eller af andre årsager ikke kan varetage plejen i en periode. 

Selvom en ægtefælle varetager plejen af deres ægtefælle kan der bevilges et aflastningsophold, idet der kan være tale om aflastning for den pårørende.

Rehabiliteringspladser

Rehabiliteringspladserne er til dig, som har et midlertidigt behov for en øget træningsindsats for at genvinde færdigheder, og hvor det ikke er tilstrækkeligt, at træningen (rehabiliteringen) foregår i eget hjem. 

Akutpladser

Akutpladserne er til dig, som i en kortere periode har behov for øget sygepleje og omsorg der ikke kan varetages i eget hjem, men som ikke har behov for specialiserede sygehusydelser. 

Genoptræningspladser til borgere med senhjerneskade

Pladserne er til dig som har været indlagt på sygehuset på grund af en senhjerneskade. I sådanne tilfælde kan du have behov for intensiv genoptræning og/eller rehabilitering alle dine vågne timer fra forskellige fagpersoner som fx plejepersonale, fysioterapeuter og/eller ergoterapeut.

Du vil også kunne have behov for pladsen hvis du i en periode ikke kan bo i din egen bolig på grund af hjerneskaden.

Når du udskrives fra sygehuset får du en genoptræningsplan med. Den genoptræning du vil blive tilbudt, vil tage udgangspunkt i denne genoptræningsplan.

 

Hvordan får jeg en midlertidig plads?

Du skal visiteres til en midlertidig plads.

Aflastningspladser, rehabiliteringspladser og senhjerneskadepladser
Visitationen visiterer til aflastningspladser, rehabiliteringspladser og senhjerneskadepladser ud fra en individuel, konkret vurdering. Visitationen kan kontaktes på tlf. 5620 3430 og har telefontid fra kl.9 - 13.

Akutpladser
Det er akutteamet, der afgør om du kan få en akutplads. Et ophold på en akutplads er kortvarig og kan maksimalt vare fem døgn. Akutteamet kan kontaktes på tlf. 5116 9365 eller 5116 9367

Hvad koster det?

Aflastningspladser,  rehabiliteringspladser og senhjerneskadepladser
På aflastningspladser, rehabiliteringspladser og senhjerneskadepladser er der en egenbetaling på 136,75 kr. pr. dag. For betalingen får du en servicepakker, der indeholder kost leje af linned, håndklæder, sundheds- og toiletartikler samt vask af personligt tøj.

Akutpladser
Du betaler ikke for dit ophold på en akutplads, da det sidestilles med et ophold på sygehuset, hvor man heller ikke betaler.

Hvad skal jeg medbringe under opholdet?

  • Sygesikringskort
  • Medicin og doseringsæsker
  • Medicinkort
  • Tøj - rigeligt undertøj
  • Fodtøj til inde- og udendørs brug
  • Overtøj
  • Toiletartikler, evt. barbermaskine
  • Alle relevante hjælpemidler (f.eks. kørestol, rollator, eller andre personlige hjælpemidler).
  • Evt. mobiltelefon, PC - husk oplader. Der er trådløst netværk

Vær opmærksom på at værdigenstande, herunder kontanter, medbringes på eget ansvar.

Når du får en plads på en midlertidig plads, modtager du ved indflytningen en pjece som blandt andet beskriver stedes indretning og andre praktiske oplysninger.

Rygning og alkohol

Det anbefales, at du ikke er ryger og drikker alkohol i forbindelse med ophold på en midlertidig plads.

Personale

Under dit ophold vil du møde forskellige personalegrupper.

Det daglige personale er social- og sundhedsassistenter og sygeplejesker. Derudover samarbejdes der med andre faggrupper, som f.eks. kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsvejledere.

Da det kan være nødvendigt, at du er i kontakt med din egen læge under opholdet, er der også et tæt samarbejde med egen læge.

Under hele opholdet tilstræbes det, at det er det samme personale du er i kontakt med.

Adresser

Akutpladser

Lindevejscentret
Lindevej 13 B
4640 Faxe

Rehabiliterings, Aflastnings- og senhjerneskadepladserne

Grøndalscentret
Grøndalsvej 8
4690 Haslev

Aflastningspladser

Kongsted Ældrecenter
Møllevej 68
4683 Rønnede

Kontaktinformation

Aflastningspladser og rehabiliteringspladser
Visitation Pleje, Tlf. 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Akutpladser
Akutteamet, tlf. 5116 9365 eller 5116 9367

Opdateringsdato: 06.01.2020 - 15:23