Plejecentre

Her kan du læse om kommunens plejecentre, og om hvordan du ansøger om en bolig på et plejecenter

Det er Faxe kommunes mål at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Nederst på denne side finder du kontaktoplysninger på plejecentrene i kommunen. Vil du læse mere om de enkelte plejecentre, kan du besøge Plejehjemsoversigten. På plejehjemsoversigten finder du billeder, beskrivelser af boliger, dagligdagen på centrene m.m.

Hvem kan søge?

Boligerne er beregnet til ældre og/eller personer med handicap, der på grund af nedsat funktionsevne har behov for en bolig, indrettet efter fysiske/psykiske behov, og som har behov for at der er personale i umiddelbar nærhed.

Hvordan søger man og til hvem?

Ansøgning om en plejebolig kan ske ved at rette henvendelse til visitatorerne i:

Center for Sundhed & Pleje
Visitation Pleje
Tingvej 7
4690  Haslev
Telefon 56 20 34 30

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00

Hvordan foregår det, må jeg have nogen med?

Der vil herefter blive aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.

 • Du har ret til at have en bisidder med ved besøget.
 • Der er mulighed for at ønske en bolig i et bestemt område.
 • Du skal selv underskrive ansøgningen.

Hvilke kriterier skal du opfylde?

Der skal på grundlag af den samlede situation være et aktuelt behov for en plejebolig.

 • Du har en i væsentlig grad fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Det skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation
 • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler
 • Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses
 • Det skal bedre din mulighed for socialt samvær
 • Du skal have brug for, at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale
 • Du skal have et omfatttende behov for fysisk og/eller psykisk pleje
 • Du skal have et omfattende behov for tilsyn/observation

Hussalg eller blot ønske om mindre bolig og/eller have, eller ønske om særlig beliggenhed er ikke tilstrækkelig grundlag for at blive godkendt til en bolig.

Hvem behandler din ansøgning?

Din ansøgning behandles i Visitation Pleje.
Når din ansøgning er behandlet, vil du få et skriftligt svar tilsendt.
Det er Visitation Pleje, der ved ledighed anviser den ledige bolig. Dette gøres ud fra en faglig vurdering af, hvem der på det givne tidspunkt har det største behov for boligen.

Hvis du siger nej til en tilbudt bolig?

Når du er godkendt til en bolig og siger nej tak, vil du forblive på ventelisten.
Din situation vil blive genvurderet med henblik på afklaring af din aktuelle situation.

Hvilke muligheder har jeg for at klage og til hvem?

Hvis du får afslag på din ansøgning om en bolig og ikke er enig i afgørelsen, kan der klages.
Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe kommune, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Tilflytning til kommunen

Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en plejebolig i Faxe kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.
Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe kommun. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Fraflytning til anden kommune

Det er et krav, at du er visiteret til en plejebolig af Visitation Pleje i Faxe kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Oversigt over Faxe Kommunes plejecentre

Dalby Ældrecenter

Dalby Ældrecenter
Sneholmgårdsvej 20A
4690 Haslev

Daglig leder Christina Mikkelsen, telefon 2499 1423

Områdeleder Anette Falk, telefon 2166 5626

 

 

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret
Frederiksgade 8
4690 Haslev

Leder Tina Asmussen, telefon 2260 2033

Grøndalshusene

Grøndalshusene
Grøndalsvej 25-33
4690 Haslev

Leder Marion Pihl Jensen, telefon 5620 4669 / 2345 8075

Hylleholtcenteret

Hylleholtcentret
Teglhaven 40A
4654 Faxe Ladeplads

Daglig leder Camilla Hedelain, telefon 5620 4915

Områdeleder Anette Falk, telefon 2166 5626

Kongsted Ældrecenter

Kongsted Ældrecenter
Møllevej 68
4683 Rønnede

Leder Charlotte Dinesen, telefon 2028 2142
Vagttelefon 56 20 33 03

Lindevejscenteret

Lindevejscentret
Lindevej 13B
4640 Faxe

Daglig leder NN

Områdeleder Anette Falk, telefon 2166 5626

Solhavecenteret

Solhavecentret
Græsvej 1
4653 Karise
Telefon 5620 4940

Daglig leder Lone Bækø, telefon 3032 3765
Områdeleder Anette Falk, telefon 2166 5626

Plejecentret Søndervang

Søndervang 
Præstøvej 1
4640 Faxe

Daglig leder Niclas Fuglø, telefon 2172 9767 

Plejecentret Søndervang er en selvejende institution.

Plejecentret Søndervangs hjemmeside

Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej

Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej
Tycho Brahes Vej 2
4690 Haslev

Leder Anette Kornerup-Nielsen, telefon 5620 4602 / 2926 0981

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3430

Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 29.06.2021 - 10:00