Faxe Sundhedscenter, tandpleje og andre sundhedstilbud

Her kan du læse om sundhedstilbuddene i kommunen.

I Faxe Kommune har vi en række tilbud, der fremmer sundheden for borgerne i kommunen, bl.a. den kommunale tandpleje, omsorgstandpleje samt Faxe Sundhedscenter.

 

Faxe Sundhedscenter

Faxe Kommune har udviklet et unikt sundhedscenter i Faxe. Det ligger på det tidligere Fakse Sygehus og er et markant flagskib i kommunens sundhedsindsats. 

Find information om Faxe Sundhedscenter, tilbud og aktører her: http://www.faxesundhedscenter.dk/

Faxe Kommunale Tandpleje

Målgruppe:
Vi tilbyder gratis tandpleje til alle børn fra 0 til 18 år.
Tandplejetilbuddet består af undersøgelse og al nødvendig tandbehandling samt sundhedsfremme.

Tilmelding:
Dit barn er automatisk tilmeldt tandplejen, når det er tilmeldt folkeregistret.
Vi indkalder til første besøg, når barnet er omkring 3 år.

Er I nytilflyttet til Faxe Kommune, indkalder vi til undersøgelse efter tidligere tandplejes anbefalinger.

SMS-tjeneste - E-mail
Tandplejen i Faxe Kommune har en e-mail/sms-tjeneste. Du kan blive indkaldt via e-mail/sms og samtidig få en reminder 72 timer, før du har tid hos os. Det er gratis og kræver kun, at du oplyser dit telefonnummer/e-mailadresse, næste gang du kommer.

Har vi dit rigtige telefonnummer/e-mailadresse?
HUSK at oplyse dit telefonnummer/e-mailadresse, hver gang du besøger os.


Selvbetjening

Via tandplejens selvbetjening kan du som forældre:

 • Se dit barns tider

 •  Melde afbud og rykke din tid, hvis du bliver forhindret

 • Opdatere dit barns helbredsoplysninger

Du skal bruge NemID for at logge ind. Klik her for at logge ind.


Kontakt til:
Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe

Telefonnr. 56 20 33 00

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.15 - 12, samt tirsdag og onsdag kl. 15.15 - 17.00.

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

Akut behandling:
Ved akut opstået behandlingsbehov uden for telefontiden i klinikkens åbningstid kan NØDTELEFONEN kontaktes på tlf. 56 20 33 20.
Nødtelefonen er udelukkende til akutte henvendelser, som ikke kan udsættes til næste telefontid.

I kan finde mere information om Den Kommunale Tandpleje på vores facebookside

Sundhedsplejen

Akuttelefon i weekend og helligdage:

Ved behov for råd og vejledning fredag, lørdag og søndag samt helligdage kan henvendelse ske til ”Sundhedsplejerskernes telefonrådgivning” i Region Sjælland på tlf. 70 22 76 23. Telefonen er åben fra kl. 17 – 20. Yderligere information: https://sundhedsplejersketelefonen.dk/

 

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via https://www.sundhedsvejen.dk . Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

 

Sundhedspleje til spædbørn og deres familie:

Alle familie med spædbørn får tilbud om sundhedspleje.
Sundhedsplejersken tilser, undersøger og observerer barnet og giver råd og vejledning om barnets behov og trivsel.

I Faxe Kommune giver sundhedsplejen følgende tilbud:

Førstegangsforældre:

Deltagelse på Familieiværksætterhold - et forældreforberedende kursus for førstegangsforældre fra graviditet til barnet er 8-10 måneder. Se pjece om Familieiværksætterne nederst.
 

Desuden tilbydes familien besøg af sundhedsplejen fra 3-6 dage fra fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.

Er der behov for yderligere besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen, tilbydes dette.
 

Til flergangsforældre:

Besøg af sundhedsplejersken 3-6 dage efter fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.
Er der behov for yderligere besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen, tilbydes dette.
 

Mødregrupper:

Sundhedsplejerskerne opretter og deltager i mødregrupper ved særlige behov. Her tænkes mødregrupper i forhold til tvillinger, for tidligt fødte og mødre med efterfødselsreaktioner. Andre mødregrupper oprettes i forbindelse med mandagscafe.
 

Mandagscafé:
Sundhedsplejerskerne afholder mandagscafe den 1. mandag i hver måned fra klokken 10 - 12 på Haslev Bibliotek og Borgerservice.
Her kan man tilmelde sig mødregruppe, høre oplæg af forskellige fagpersoner om børne- og forældrerelaterede emner, og tale med en sundhedsplejerske. Alle er velkomne.
I sommerperioden holder vi stadig åbent, men har ikke noget oplæg.

Nederst, kan du se en pjece om mandagscaféen.
 

TryghedsCirklen:
TryghedsCirklen er et tilbud til alle forældre, der oplever udfordringer med deres 0-6 årige barn. Hvis dit barn fx er usikkert ift. andre mennesker/situationer, har svært ved at spørge om hjælp/blive trøstet eller ikke kan mærke egne/andres grænser, så kan et Tryghedscirkel-forløb hjælpe jer på vej.

På forløbet kan du blive klogere på dit barns signaler/behov og blive mere opmærksom på dine egne reaktioner samt få nye handlemuligheder ift. dit barn.
Hvis du er interesseret i mere information – se vores flyer eller kontakt sundhedsplejerske Carina Bodelund Nygaard på 40463516.

Nederst kan du læse mere om TryghedsCirklen i vedlagte pjece. 

Aktuelle sundhedstilbud til voksne

Se hvordan du kan få et sundhedstilbud tilpasset dit behov og din situation her

Ring og få en snak med en Sundhedskonsulent. Her vil vi sammen finde ud af om der er behov for, at vi mødes til en afklarende samtale.

En afklarende samtale tager udgangspunkt i dine behov og din situation. Sammen finder vi ud af om vi har et sundhedstilbud der passer til dig lige nu, og i så fald hvor og hvornår.

Dine behov og situation ændrer sig, så det vil dit sundhedstilbud også kunne gøre.

 

Sundhedskonsulenterne tilbyder kurser og rådgivning om for eksempel:

 • Overvægt - mad og motion

 • Rygestop

 • Angst, depression og stress

 • Smerter

 • Lunge-, hjerte-, diabetes- og

  kræftforløb

 • Fællesskab i netværk

 • Søvn

 • Nye sunde vaner

Se flere sundhedstilbud til højre på siden.

Kontakt

Ring på tlf. 5620 4965 - er vi optaget så læg en besked med dit navn og telefonnummer.

SMS til tlf. 5620 4965 - skriv dit navn og at du gerne vil ringes op.

Problemer med alkohol, hash eller andre stoffer

Læs mere om rådgivning og behandling, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i dit eller dine pårørendes liv.

Ønske om frit valg af tandlæge for 0 - 17 årige

Valg af privat tandlæge for 0 – 15 årige:

Hvis man ikke ønsker at benytte kommunens tandklinikker, kan man skifte til en privat praktiserende tandlæge efter eget valg. Ønsker man at skifte, meddeles dette til Faxe Kommunale Tandpleje. Der er 35 % egenbetaling ved behandling hos privatpraktiserende tandlæge fra den 1.1.2018.

Valg af privat tandlæge for 16 - 17 årige:

Hvis man som 16-17 årig ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge, skal dette ligeledes meddeles til Faxe Kommunale Tandpleje. Behandling hos ny tandlæge kan ikke begynde, før tandlægen har indgået en underskrevet aftale med tandplejen. For de 16-17 årige er behandlingen gratis også hos privat praktiserende tandlæge.

Andre kommuners tandklinikker:

I særlige tilfælde er det muligt, at benytte en anden kommunes tandpleje. Dette skal meddeles Faxe Kommunale Tandpleje. Andre kommuner kan afvise at modtage nuværende og nye brugere af kapacitetsmæssige grunde.

Tandlægeskift kan kun ske en gang årligt.

 

Akut hjælp ved tandpine og tandskader for 0 - 17 årige

 

Hvis der er behov for tandbehandling på grund af tandpine eller tandskade træffes vi på skoledage mandag og fredag kl. 8.00 -15.00 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 -17.00 samt på visse skolefridage og ferier. Så prøv altid at ringe til Faxe Kommunale Tandpleje. Uden for Tandklinikkens åbningstid bedes du kontakte en privatpraktiserende tandlæge eller Tandpinevagten. Regningen bliver sendt til Faxe Kommunale Tandpleje.

Indhold:

Tandpinevagt i Region Sjælland

Der er etableret en vagtordning i Region Sjælland, der er åben i weekender og på helligdage for henvendelse på telefon: 2960 0111. mellem kl. 9.30 og 11.30 for at aftale tid. Vagten har også åbent i jule- og påskeferien link til vagten her

Vagten tilbyder akut tandlægehjælp til voksne og børn i form af behandling i forbindelse med tandpine og mindre tandskader.

Adresserne er:

 • Region Sjællands Tandpleje, Æblehaven 2, 4200 Slagelse
 • Klinikken i Guldborgsund, Nørregade 21B, 4800 Nykøbing F.

Råd om tandskader

Blivende tænder: Hvis en blivende tand bliver slået ud eller et stykke af en blivende tand bliver slået af, gør man følgende.

1) Find tanden eller tandstykket.

2) Tanden / tandstykket må ikke tørre ud, så læg tanden / tandstykket i spyt eller et glas mælk. Kan dette ikke lade sig gøre tages tanden / tandstykket i munden.

3) Kontakt tandlægen med det samme, bedst indenfor ½ time og medbringe ”den våde” tand.

I nogle tilfælde kan en blivende tand som er slået, først færdigbehandles i 20-25 års alderen. Kommunen betaler udgiften til behandling indtil barnet fylder 18 år. Derfor er det vigtigt, at tandskader er omfattet af familiens forsikringer og anmeldes på skadestidspunktet.

Mælketænder: Søg tandlæge hvis barnet ikke kan bide sammen på grund af tænder, der har flyttet sig eller hvis tandens nerve kan ses som en rød plet midt i tanden. I de fleste andre tilfælde kan du vente til dagen efter med at kontakte tandplejen. Hvis en mælketand slås helt ud skal den ikke sættes på plads, men gerne medbringes når barnet ses af tandlægen.

Flere oplysninger om tandskader og forsikring se på www.denkommunaletandpleje.dk

Specialtandpleje

Formålet med specialtandpleje:
Formålet med specialtandpleje er at tilbyde tandpleje til mennesker som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Specialtandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Dette igennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand,

Elementer der indgår i specialtandpleje:

 • Den forebyggende indsats prioriteres højt og tilrettelægges under hensyntagen til det forhold, at der hos en stor del af målgruppen er øget risiko for udvikling af karies på grund af den hyppige forekomst af mundtørhed som følge af anvendelsen af medicin.
 • Den enkelte borger får tandtilbud efter behov. Som udgangspunkt omfatter det to tilsyn årligt samt rådgivning af personale, borger og pårørende om forebyggelse efter behov.
 • Behandling.
 • Behandling i generel anæstesi.

Vurdering og visitation:

Henvisning til specialtandpleje kan foretages af 4 instanser:

 • Pædagogisk eller sygeplejefagligt personale, der kender personen godt.
 • Børne- og ungdomstandplejen.
 • Omsorgstandplejen.
 • Borgere, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger.
   

Den faglige vurdering:
Ovennævnte henvisninger sendes til Faxe Kommunale Tandpleje, som har ansvaret for at foretage den endelige visitation til specialtandplejen. Henvisningsinstansen har i forhold til specialtandpleje ansvaret for at vurdere borgerens funktionsnedsættelse, mens det er den kommunale tandpleje som vurderer, på hvilket niveau tandbehandlingen skal udføres.

Visitation foretages derfor på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Det bærende princip i visitationen til specialtandpleje er, at det er borgerens tandplejebehov og funktionsniveau, som lægges til grund for beslutning om, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt. For borgere, som allerede er visiteret til specialtandpleje, skal det løbende vurderes, hvorvidt den indskrevne borger bør henvises til et andet niveau i tandplejen. Således efterleves princippet om, at borgeren behandles på det nødvendige men mindst specialiserede niveau.

Målet for specialtandpleje:
Det overordnede mål med tilbuddet om specialtandpleje er, at den enkelte borger i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Dette gøres igennem et opsøgende regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på at bevare tænder, mund og kæbe i funktionsdygtig stand.

Undersøgelser:
Undersøgelser af tænder, mund og kæberegion foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af en tandlægefaglig vurdering. Som udgangspunkt omfatter det to årlige tilsyn.

Forebyggelse:
De individuelle og kollektivt forebyggende foranstaltninger omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på at forhindre sygdomssymptomer og sygdomstilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, eller på at begrænse udbredelsen af disse, hvis de allerede er opstået.

Behandling:
Nødvendige behandlinger omfatter behandling af symptomer og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger, og for børn og unge de nødvendige tandreguleringsbehandlinger.

Behandling i generel anæstesi:
For en lang række af specialtandplejens borgere vil der være behov for behandling i generel anæstesi. Denne vil foregå i hospitalsregi.

Levering af specialtandpleje:
Faxe Kommune har indgået en aftale med Region Sjælland om varetagelse af tilbuddet om specialtandpleje.

I det følgende gives en beskrivelse af, hvordan tandplejen konkret gives, og de forudsætninger der er gældende.

Hvor leveres hjælpen:
Tilbuddet om specialtandpleje vil normalt blive givet på regionens hovedklinik i Slagelse, eller på en af satellitklinikkerne i Dianalund eller Nykøbing Sjælland. Der kan aftales behandlinger med mobilt tandlægeudstyr på borgerens bopæl, hvis det ikke er muligt med fremmøde på en af klinikkerne, og behandlingen har et sådant indhold, at det er fagligt forsvarligt at behandle mobilt.

Kvalitetskrav til specialtandpleje:
Den regionale specialtandpleje sørger for, at alt personale, både tandplejere, tandlæger og tandklinikassistenter, er ansat i tilstrækkeligt omfang, og at alle er fagligt opdaterede. Det er den regionale specialtandplejes ansvar, at der løbende finder kvalitetssikring og vidensopsamling sted, og at driften af klinikken er effektiv.

Klinikkerne skal opfylde kravene om handicapvenlig adgang, at der forefindes digitalt røntgenudstyr, samt at sterilisations- og hygiejnekravene er opfyldt.

Tandbehandling under narkose foregår i hospitalsregi. Den forebyggende behandling foregår i samarbejde med borgeren og dennes kontaktperson. Efter nærmere aftale tilbydes der personaleinstruktion på boenheder og behandlingsafdelinger.

Krav til observation og dokumentation
Det gælder generelt for hjælpen at:

 • Tandlægen i samarbejde med borgeren skal lave en plan for, hvordan hjælpen gives ud fra visitationen.
 • Tandlægen skal observere og dokumentere ændringer i borgerens tilstand.
 • Tandlægen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til, hvordan borgeren har det.
 • Tandlægen skal orientere Faxe Kommunale Tandpleje, hvis borgerens behov ændrer sig væsentligt over en vedvarende periode.

Forsinkelse og aflysninger:
Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at ændre en aftale. Dette kan for eksempel være på grund af sygdom, vejr eller lignende. Der vil i disse tilfælde blive ringet til borgeren hurtigst muligt, og der aftales snarest en ny tid.

I tilfælde hvor borgeren må aflyse, skal den regionale tandpleje underrettes hurtigst muligt. Ved udeblivelser vil blive opkrævet et gebyr via egenbetalingen.

Betaling:
Egenbetalingsandelen reguleres årligt og vil være jf. gældende takstblad. For 2020 udgør den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen 2.010 kr. årligt. Det maksimale beløb dækker alle nødvendige behandlinger. Hvis udgiften til de nødvendige behandlinger ligger under det maksimale beløb, opkræves der en egenbetaling som svarer til den faktiske udgift. Egenbetalingen opkræves en gang om året.

Der er ikke i sundhedsloven fastsat særlige regler vedrørende befordringsgodtgørelse i relation til specialtandpleje. I visse boformer kan transporten være en del af tilbuddet. Borgere, der ikke kan få dækket transportudgifterne efter de gældende regler, vil ud fra økonomiske kriterier have mulighed for at ansøge om hjælp til betaling efter social- og pensionslovene.

Kvalitetsmål

 • At borgere der tilbydes specialtandpleje indkaldes senest 2 mdr. efter tilmelding.
 • At akutte gener søges afhjulpet så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt tilbydes en tid indenfor en uge
 • At hyppigheden af undersøgelser og behandlinger afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum tilbydes to årlige undersøgelser.

Tandregulering

I Faxe Kommunale Tandpleje bliver alle børn undersøgt for tandstillingsfejl i 10-11 års-alderen. Sundhedsstyrelsen har opstillet retningslinier for, hvornår den kommunale tandpleje skal tilbyde en tandreguleringsbehandling.
 

Falder jeres barns tandstilling ind under retningslinierne for behandling - Link til sundhedsstyrelsen - vil behandlingen foregå i Faxe Kommunale Tandpleje. Behandlingen er vederlagsfri.

Falder jeres barn ikke under retningslinierne fra sundhedsstyrelsen, vil det betyde, at den kommunale tandpleje ikke kan / ikke er forpligtet til at tilbyde behandling. I har dog altid mulighed for at få jeres barn behandlet hos en privat praktiserende specialtandlæge, men for egen regning.

Valget af behandlingsprincip afhænger af tandstillingsfejlen og barnets alder. Derfor bliver der altid lavet et materiale (aftryk af tænderne, røntgenbilleder af tænder, kranie og hånd) før en igangsættelse af behandlingen for at kunne stille de rigtige diagnoser og vælge den bedst mulige behandlingsform for den enkelte. Nogle gange vil det blive nødvendigt at skulle trække tænder ud for at få tilstrækkelig plads.

Et godt stabil resultat opnås kun ved hjælp af en dynamisk indsats fra den der skal bruge bøjlerne. Da behandlingerne ofte strækker sig over flere år, er en opbakning fra forældrene til deres børn nødvendig. Nogle gange opnås det ønskede resultat ikke. Dette kan skyldes
• Udeblivelser
• Manglende brug af bøjler
• Dårlig mundhygiejne, således at behandlingen må afbrydes
• At tænderne ikke kan tåle at blive flyttet, og at man derfor må søge et kompromis. Derfor tages løbende røntgenbilleder

Flere oplysninger om tandregulering fås på www.denkommunaletandpleje.dk

Omsorgstandpleje og seniortandpleje

Omsorgstandpleje

På hjemmesiden omsorgstandpleje.org findes information om omsorgstandpleje, mundpleje, rettigheder med mere.
Læs mere om Faxe Kommunes tilbud om Omsorgstandpleje.

Klik her for at komme til www.omsorgstandpleje.org.

Seniortandpleje

På hjemmesiden seniortandpleje.org findes information om seniortandpleje, mundpleje, rettigheder med mere.

Klik her for at komme til www.seniortandpleje.org

Skolesundhedsplejen

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via https://www.sundhedsvejen.dk . Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

 

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Dette foregår som sundhedspædagogiske aktiviteter på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vores tilbud i skoleåret 2021/2022:

 • 0. klasse:
  Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.
 • 1. klasse:
  Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejret.
 • 4. klasse:
  Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 6. klasse:
  Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale.
 • 8. klasse:
  Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.
 • Eleverne indkaldes via skolens Forældreintra. Ønsker I ikke jeres børn skal deltage i disse tilbud, bedes I meddele skolens sundhedsplejerske dette.
 • Elever der modtager anden undervisning vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere.
 • Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, tilbydes afklarende samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.
 • Børn, unge og forældre er altid velkomne, til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.

Rygestop:

Elever, der ønsker at holde op med at ryge kan få tilbudt rygestopvejledning af en sundhedsplejerske som er uddannet rygestopinstruktør.
Rygestopinstruktører tilbyder:

 • Kort samtale om rygning og motivation for rygestop
 • Uddeling af materialer
 • Kuliltemåling
 • SMS opfølgning
 • Individuelt - eller gruppeforløb
 • Digitalt rygestop via www.xhale.dk

 

Rygestop-instruktører:

Østskolen: Dorthe Adelsbech. Tlf. 5116 9370 eller e-mail: doth@faxekommune.dk

Midtskolen: Anette Høj Borrell. Tlf. 23 64 39 36 eller e-mail: anbo@faxekommune.dk

Vestskolen: Cathrine Daugaard. Tlf. 4034 6415 eller e-mail: cdaug@faxekommune.dk

 

Børne/ungegrupper

Grupperne er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I grupperne kan børnene/de unge opleve, at de ikke er alene med deres tanker og børnene/de unge får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

Læs mere på :

Særligt tilbud til overvægtige børn.

Overvægtige børn tilbydes målrettet forløb "Fra Rund til Sund". Kost-, livstil- og motionsvejledning til overvægtige børn. 6-7 konsultationer hos sundhedsplejerske/kostvejleder.