Forebyggende samtale om fald

Faxe Kommune ønsker at forebygge fald. Derfor tilbyder vi forebyggende samtaler til borgere i faldrisiko.

Indhold:

 • Målgruppe
 • Er du i risiko for at falde igen?
 • Fald kan forebygges
 • Forebyggende samtale om fald
 • Kontakt
 • Links

Borgere, som:

 • har været faldet og er i risiko for at falde igen
 • får hjælp eller pleje af hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen

Er du i risiko for at falde igen?

Har du været faldet? Og kan du svare ”Ja” til mindst et af nedenstående spørgsmål, anbefaler vi, at du bliver undersøgt:

 • Har du dagligt gang- og balanceproblemer?
 • Har du haft bevidsthedstab i forbindelse med et fald?
 • Har du haft andre fald inden for det seneste år?
 • Lider du af svimmelhed?
 • Har du haft brud i forbindelse med fald?

Fald kan forebygges

Hvis du er faldet flere gange, er det vigtigt, at du bliver undersøgt for årsagerne til dine fald. Langt de fleste risikofaktorer for fald, kan der gøres noget ved, så risikoen for at falde igen bliver mindre.

Har du haft fald med bevidsthedstab anbefaler vi, at du bliver undersøgt af læge.

Forebyggende samtale om fald

Du er velkommen til at kontakte Faxe Kommune, hvis du er i risiko for at falde igen og ønsker hjælp til at forebygge dette.

Du kan få en samtale i dit hjem, hvor du sammen med medarbejder fra plejen afdækker, om der kan gøres yderligere for at begrænse din risiko for at falde. Samtalen kan f.eks. dreje sig om:

 • Hvorfor du tror du faldt og hvad du tænker om faldet
 • Sygdom, svimmelhed og medicin
 • Mad og drikke
 • Motion, styrke og balance
 • Søvn
 • Boligindretning og evt. hjælpemidler.

Besøget varer en times tid og kræver ingen henvisning fra din læge.

Kontakt

Kontakt din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejersken, hvis dette er noget for dig.

Links

Klik her for at træne hjemme med hjælp fra Helbredsprofilen

Klik her for at downloade foldere om faldforebyggelse fra Sund By netværkets hjemmeside

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78H, 2.
4640 Faxe

Telefonnr. 56 20 33 00

Opdateringsdato: 07.11.2018 - 08:56